flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності господарського суду Вінницької області

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     наказ голови Господарського

                                                                                     суду Вінницької області

                                                                                     від 02.11.2017 № 115-ОД

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Господарського суду Вінницької області

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 9. Відомості в актах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази, огляди, аналітичні довідки тощо);

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
 3. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 4. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 5. Відомості, які містять інформацію:

- про параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові  телекомунікаційних  мереж.

- інформацію про засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних мереж Господарського суду Вінницької області;

- що розкриває номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах Господарського суду Вінницької області.

 1. Відомості, що стосуються побудови, впровадження і подальшого супроводження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах Господарського суду Вінницької області.

 

Голова комісії:                                                              Слободонюк К.Р.          

Заступник голови комісії:                                            Логінов А.О.       

Секретар комісії:                                                          Соболєва С.В.             

Члени комісії:                                                                Новгородська Л.В.

Снігур О.О.