Задати питання
flag Судова влада України

Звернення суддів Господарського суду Вінницької області щодо визначення нормативної кількості суддів

14 березня 2018, 15:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вулиця Пирогова, 29, м.Вінниця, 21018  тел. (0432) 558-000   http://vn.arbitr.gov.ua

______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                    

12.03.2018 №     ___________ ____                                                                                       Державній судовій адміністрації

На № 11-4435/18 від 03.03.2018 р.                                                                                                                              України

_____________________________________

вул.Липська, 18/5, м.Київ, 01601;

inbox@court.gov.ua

 

Вищій раді правосуддя

____________________________________

вул.Студентська, 12-а, м.Київ, 04050;

vru@vru.gov.ua

 

Касаційному господарському суду у

складі Верховного Суду

____________________________________

вул.О.Копиленка, 6, м.Київ, 01016

 

Громадській організації "Асоціація

суддів господарських судів України"

____________________________________

проспект Шевченка, 29, м.Одеса, 65119

 

Апеляційним господарським

судам, місцевим господарським судам

 

Щодо визначення нормативної

кількості суддів

При цьому повідомляю, що 05.03.2018 р. до Господарського суду Вінницької області надійшов лист Державної судової адміністрації України від 03.03.2018 р. № 11-4435/18 щодо визначення нормативної кількості суддів до якого долучено проект розрахунку згідно з яким модельна кількість суддів місцевих господарських судів  становить 397 суддів, що становить 72,45 % від фактичної (548), або ж  64,14 % від штатної (619) кількості суддів погодженої рішенням Вищої ради правосуддя від 27.07.2017 р. № 2274/0/15-17 та визначеної наказом Державної судової адміністрації України від 08.08.2017 р. № 842.

Зокрема проектом розрахунку передбачено всього 6 суддів для Господарського суду Вінницької області при штатній кількості 12 і фактичній кількості 10 суддів, що становить 50 % від штатної та 60 % фактичної кількості суддів відповідно.

Вказаний лист було обговорено на зборах суддів Господарського суду Вінницької області 12.03.2018 р. за наслідками чого було прийнято ряд рішень мотиви прийняття та власне зміст яких наведені у даному зверненні.

Із долученого до листа Державної судової адміністрації України від 03.03.2018 р. № 11-4435/18 розрахунку модельної кількості суддів вбачається, що кількість вхідних модельних справ на 2017 рік становить 1 059 справ, вирішених модельних справ (скорегована) по Господарському суду Вінницької області за 2017 рік становить 1 003 справи, залишок невирішених модельних справ станом на 01.01.2018 р. - 567 справ, план вирішених модельних справ на 2018 рік 1 187 справ, а загальна кількість вирішених модельних справ (скорегована) місцевими господарськими судами за 2017 рік складає 63 380 справ.

Натомість згідно інформації відображеної у статистичному бюлетені господарських судів України за 2017 рік кількість справ закінчених провадженням Господарським судом Вінницької області за звітний період становить 1 016 справ (+ 13), за 2016 рік  - 1 212 справ (таблиця № 1, рядок 2, графи 4-5), залишок справ станом на 01.01.2018 р. становить – 371 справа, а загальна кількість вирішених справ місцевими господарськими судами за 2017 рік складає 76 447 справ (+ 13 067 справ або на 20,62 % більше).

При цьому слід зауважити, що формування показника вирішених справ у статбюлетені здійснюється виключно на основі Розділу І зазначеного звіту без урахування заяв, клопотань та скарг, які обліковуються у Розділі 2 статистичного звіту за формою № 1-МС (так звані КДМ).

Водночас  у статистичній довідці Вищого господарського суду України щодо здійснення судочинства господарськими судами України в 2017 році відображено узагальнені показники Розділу 1 та Розділу 2 статистичного звіту за формою № 1-МС, за якими перебувало на розгляді в 2017 році у Господарському суді Вінницької області 4 053, надійшло 3 632 (+ 2 573 або на 342,97 % більше), розглянуто 3 406 (+ 2 403 або на 339,58 % більше), залишок 647  (+ 80 або на  14,12 % більше) справ, заяв, клопотань (http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/06.pdf).

Аналогічні показники по системі місцевих господарських судів виглядають наступним чином - перебувало на розгляді в 2017 році 218 016, надійшло 178 144 (+ 110 706 або на 264,16 % більше), розглянуто 180 068 (+ 116 688 або на 284,11 % більше), залишок 37 948 (+ 7 041 або на 22,78 % більше) справ, заяв, клопотань

Наведені вище офіційні статистичні дані підтверджують наявність суттєвих розбіжностей за показником залишку справ, справ, які надійшли на вирішення суду, справ закінчених провадженням із проектом розрахунку модельної кількості суддів наданих Державною судовою адміністрацією України.

Разом з тим безпосередньо ні лист, ні додатки до нього не містять методології та формули визначення модельної кількості суддів для кожного суду, але вбачається, що такий показник отримується шляхом ділення запланованої кількості вирішених модельних справ на модельну продуктивність роботи судді, що передбачено пунктом 22.2 Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату, рекомендованого рішенням Ради суддів України від 16.09.2016 р. № 61 та затвердженого Головою Державної судової адміністрації України.

Пунктом 22.1 цього ж Положення визначено, що щорічно на основі вибіркових статистичних досліджень за звітний рік визначається середньостатистична тривалість роботи судді у році в кількості робочих днів. На цій підставі визначається модельна продуктивність роботи судді – кількість розглянутих модельних справ, що дорівнює показнику середньостатистичної тривалості його роботи.

Результативний показник для планування на основі результату видатків споживання на 2017 рік "Модельне навантаження на суддю" становить 183 модельні справи на 1 суддю на рік. Шляхом ділення запланованої кількості вирішених модельних справ на показник "Модельне навантаження на суддю" визначається оптимальна (нормативна, модельна) кількість суддів для кожного суду.

Згідно з пунктом 5 Положення модельна справа – це судова справа з умовним строком її розгляду протягом 8-годинного робочого дня, а коефіцієнт переведення – коефіцієнт за яким судові справи переводяться в модельні з урахуванням терміну розгляду.

Пунктами 6, 8, 17 Положення визначено, що планування кількості судових справ здійснюється за модельними справами. Для цього реальні судові справи переводяться в модельні за допомогою коефіцієнтів їх переведення в модельні справи, що ґрунтуються на термінах їх розгляду. У цілях планування кількості вхідних судових справ для статистичного аналізу та розрахунків береться період в обсязі п’яти звітних років. Крім того, кожен звітний рік розбивається на періоди, що відповідають періодам офіційно встановленої статистичної звітності щодо кількості справ та матеріалів (півріччя, квартал, місяць). Кожен вибраний період є точкою аналізу. При піврічній звітності визначається десять точок аналізу. У разі відсутності співставних даних за п’ятирічний період в якості планового показника кількості вхідних модельних справ як виключення може застосовуватись відповідний показник за останній звітний рік.

Водночас, аналіз долученого до листа додатку в електронній формі в якому відображено характеристики модельних справ (ID,  дата надходження, дата розгляду, назва категорії, час розгляду, коефіцієнт складності категорії тощо) переконливо свідчить про невідповідність переведення реальних судових справ в модельні вимогам Положення,  оскільки із наведеного вище слідує наявність суттєвих розбіжностей у кількісних показниках реальних та модельних справ, а також те, що до модельних справ взагалі не включено скарги, заяви та клопотання, які обліковані в Розділі ІІ статистичного звіту за формою № 1-МС.

Разом з тим у п.1.2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду погодженого Державною судовою адміністрацією України 26.11.2010 р. та затвердженого рішення Ради суддів України від 26.11.2010 р.          № 30 визначено, що судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом.

Також слід звернути увагу на те, що Положення розроблено, з поміж іншого, з урахуванням рішення Ради суддів України № 46 від 09.06.2016 р. "Щодо визначення коефіцієнту навантаження на суддів", яким затверджено Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями (додатки 1-4) та рекомендовано Державній судовій адміністрації України при ухваленні управлінських рішень застосувати останні.

Цим же рішенням Ради суддів України було схвалено результати дослідження – Звіт "Основні методологічні підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції", який як слідує із його змісту було розпочато Радою суддів України разом з Державною судовою адміністрацією України за підтримки Проекту USAID "Справедливе правосуддя"  у 2012 році та в рамках якого проведено опитування суддів за період з 15 листопада до 1 грудня 2015 року, а також здійснено аналіз даних автоматизованої системи документообігу суду в грудні 2015 року (аркуш 8, 23 Звіту).

Із наведеного вище слідує, що визначення результативного показника для планування на основі результату видатків споживання на 2017 рік "Модельне навантаження на суддю", а також формування результатів дослідження – Звіт "Основні методологічні підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції" здійснювалось до набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції та без врахування даних Розділу 2 статистичного звіту за формою № 1-МС.

Варто зауважити, що саме Господарський процесуальний кодекс України зазнав найбільш суттєвих та кардинальних змін із прийняттям вказаного вище Закону.

Поряд із детальною регламентацією судового процесу в господарське судочинство впроваджені безумовна повна технічна фіксація судового засідання, наказне провадження, загальне позовне провадження із обов’язковим проведенням підготовчих засідань, відновлення втрачених судових проваджень, розширення засобів доказування (свідок, електронні докази), процесуальний інститут судових доручень тощо.

Окремо слід наголосити на приписах процесуального законодавства, які встановлюють обов’язок для суду ухвалювати судові рішення в нарадчій кімнаті, в т.ч. ухвали, які навіть і не підлягають оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції, але оформлюються окремим документом (ухвали про витребування доказів, про залучення третіх осіб тощо) (ч.4 ст.233 ГПК України).

Вказані процесуальні новели призвели до істотного збільшення часу, який витрачає суддя безпосередньо на розгляд справи і як наслідок свідчать про збільшення коефіцієнту навантаження судді.

Так, здійснивши хронометраж  ряду вирішених суддями Господарського суду Вінницької області після 15.12.2017 р. справ лише за протоколами судових засідань вбачається, що тривалість одного судового засідання в справах, які розглядаються в порядку загального позовного провадження та загальний час судових засідань становить:

майнові справи – від 1 до 2 годин (№ 902/1039/17 – 1 год. 45 хв., № 902/911/17 – 2 год. 26 хв.; 902/1045/17 – 2 год. 50 хв., № 902/337/17 – 2 год. 57 хв., № 902/788/17 – 5 год. 38 хв.);

немайнові справи – 00 год 30 хв. (№ 902/46/17 - 1 год 27 хв.);

справи пов’язані з реалізацією корпоративних прав – 1 год. 36 хв. (№ 902/828/17 – 5 год 2 хв).

При цьому порівняння із справами, які розглянуті суддями Господарського суду Вінницької області до 15.12.2017 р. свідчить, що витрати часу на проведення судових засідань були значно меншими (в 2-3 рази), а саме:

майнові справи – від 10 хв. до 30 хв. (№ 902/693/17 00 год 20 хв., № 902/634/17 – 00 год 28 хв., № 902/785/17 – 00 год. 40 хв., № 902/368/17 – 1 год 24 хв.);

немайнові справи - від 15 хв. до 40 хв. (№ 902/835/17 – 1 год. 00 хв.);

справи пов’язані з реалізацією корпоративних прав – від 10 хв. до 25 хв. (№ 902/719/17 – 00 год 50 хв.).

З наведеного аналізу вбачається, що в окремих випадках тільки на проведення судових засідань при розгляді справ у формі загального позовного провадження після 15.12.2017 р. витрати часу складають біля 6 годин.

Проведений хронометраж безумовно засвідчує неприйнятність для використання Рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями затверджених рішенням Ради суддів України № 46 від 09.06.2016 р. "Щодо визначення коефіцієнту навантаження на суддів" та необхідність їх перегляду та актуалізації із врахуванням набрання чинності з 15.12.2017 р. новим процесуальним законодавством.

Також слід наголосити на тому, що за пропозицією Голови Державної судової адміністрації України від 22.06.2017 р. № 8-6593/17 обґрунтованої розрахунком модельної кількості справ для кожного суду за даними 2016 року відповідно до коефіцієнтів складності справ за категоріями для суддів місцевих та апеляційних судів, затверджених рішенням Ради суддів України від 9 червня 2016 року № 46 Вищою радою правосуддя прийнято рішення від 27.07.2017 р. № 2274/0/15-17 про погодження кількості суддів в місцевих та апеляційних судах України визначеної наказом Державної судової адміністрації України від 08.08.2017 р. № 842 (http://www.vru.gov.ua/act/10798).

Так, для місцевих господарських судів визначено оптимальну (нормативну, модельну) кількість суддів яка рівна 619 при тому, що  згідно статистичного бюлетеня господарських судів України за 2017 рік кількість вирішених справ за 2016 рік становила 85 769 справ (співвідношення становить 139 справ), а згідно статистичної довідки Вищого господарського суду України щодо здійснення судочинства господарськими судами України в 2017 році кількість вирішених справ, заяв за 2016 рік становила 195 733 (співвідношення становить 316 справ).

Відтак незрозумілим та алогічним є визначення нової модельної чисельності суддів (397) згідно наданого проекту розрахунку Державною судовою адміністрацією України при кількості вирішених справ за 2017 рік що рівна 76 447 справ за статбюлетенем та 180 068 справ, заяв за статдовідкою  (співвідношення становить 193 справи та 454 справ заяв відповідно).

Таким чином пропонування значного зменшення кількості суддів господарських судів (з 619 до 397) відбувається при відсутності будь-яких змін у методиці обрахунку коефіцієнту навантаження на суддів.

  Разом з тим слід звернути увагу на те, що як вказувалось вище на навантаження суддів безпосередньо впливає розгляд останніми скарг, заяв та клопотань визначених Розділом 2 статистичного звіту за формою № 1-МС, які не було взято при обрахунку модельної кількості суддів та не відображено в проекті розрахунку.

Так, пунктом 2.3 Інструкції про порядок ведення судової статистики місцевими господарськими судами України затвердженої наказом Вищого господарського суду України від 05.12.2012 р. № 59 визначено, що підлягають статистичному обліку заяви, скарги, клопотання та судові рішення, прийняті у звітному періоді за результатами розгляду цих заяв або за ініціативою суду, зокрема (тобто не вичерпний перелік):

1.1. у справах позовного провадження:

- розгляд заяв вжиття запобіжних заходів;

- скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів;

- збільшення (зменшення) розміру позовних вимог;

- зміну предмету або підстави позову;

- відмову від позову;

- відновлення чи продовження процесуальних строків;

- забезпечення позову чи скасування забезпечення позову;

- заміна, залучення нових учасників судового процесу, правонаступництво; залучення третьої особи;

- зупинення провадження у справі;

- прийняття додаткового рішення, ухвали;

- роз’яснення і виправлення рішення, ухвали;

- виправлення помилки у наказі, або про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню;

- поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання;

- видачу дублікату наказу;

- затвердження мирової угоди (у тому числі на стадії виконання рішення);

- заміну сторони у виконавчому провадженні;

- розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати;

- призначення експертизи, клопотання експертів;

- інші заяви, за результатам розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскаржені у встановленому порядку.

1.2. у справах про банкрутство розгляд заяв:

- зупинення провадження у справі;

- зобов’язання опублікувати оголошення (ухвала попереднього засідання);

- затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів (ухвала підготовчого засідання);

- прийняття додаткового рішення, ухвали;

- роз’яснення і виправлення рішення, ухвали;

- розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати;

- призначення експертизи, клопотання експертів;

- інші заяви, за результатам розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскаржені у встановленому порядку.

Натомість у Розділі 3 статистичного звіту форми № 1-мгс «Звіт місцевих господарських судів про розгляд судових справ» затверджених наказом Державної судової адміністрації України від 09.03.2017 р. № 311 передбачено облік кількості судових рішень щодо розгляду питань лише про:

- виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні;

- роз'яснення судового рішення;

- ухвалення додаткового судового рішення.

При цьому згідно листа відділу статистики, діловодства та архіву судів управління інформатизації та судової статистики Державної судової адміністрації України, який надійшов 12.10.2017 р. до Господарського суду Вінницької області електронною поштою повідомлено про внесення змін до статистичного звіту за формою № 1-мгс, а саме: з рядка 1 "Позовні заяви" розділу 1 виключено КДМ, для яких не передбачено створення СК; у рядок 6 "Справи в порядку виконання судових рішень" розділу 1 включено наступні КДМ без статистичної картки: "Виправлення помилки у наказі, або визнання наказу таким, що не підлягає виконанню", "Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання", "Видача дубліката наказу", "Затвердження мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) ", "Заміна сторони у виконавчому провадженні" (2-ий розділ звіту).

Слід відзначити, що у 2016 році Господарським судом Вінницької області розглянуто 2 045, а у 2017 році 2 390 заяв, скарг та клопотань, які обліковуються в Розділі 2 статистичного звіту за формою № 1-МС, що вбачається із даних статистичної довідки Вищого господарського суду України щодо здійснення судочинства господарськими судами України в 2017 році.

Отже кількість такого роду заяв, скарг та клопотань, які потребують відповідного процесуального реагування суду стабільно перевищує кількість справ, які обліковуються в Розділі 1 статистичного звіту за формою № 1-МС більше ніж у 2 рази.

Окрім того за результатами розгляду заяв, скарг та клопотань із урахуванням справ загалом, які відображені в Розділах 1, 2 статистичного звіту за формою № 1-МС Господарським судом Вінницької області було прийнято 8 103 процесуальних документа, з яких 3 390 які підлягають оскарженню у 2016 році та 6 566 процесуальних документа з яких 3 349, які підлягають оскарженню у 2017 році.

Варто зауважити, що за новим процесуальним законодавством постановлення ухвал, які підлягають оскарженню за результатами вирішення заяв, клопотань, скарг у судових засіданнях має відбуватися виключно в нарадчій кімнаті.

До того ж розгляд цілого ряду заяв із вказаного переліку (відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення, визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, відновлення втраченого судового провадження в господарській справі тощо) здійснюється із обов’язковим викликом учасників судового процесу та призначенням судового засідання, яке проводиться в повноцінному форматі.

При цьому підготовка, розгляд та вирішення такого типу заяв, клопотань вимагає відповідних часових та інтелектуальних затрат, а прийняті за результатами розгляду таких заяв, клопотань судові рішення переважно підлягають оскарженню.

Таким чином за пропозицією Державної судової адміністрації України заяви, скарги та клопотання, які відображені в Розділі 2 статистичного звіту за формою № 1-МС не підлягають обліку при визначенні коефіцієнту навантаження судді, однак при заповненні, зокрема суддівського досьє, показник скасованих, змінених судових рішень формується включно із урахуванням останніх.

Відтак невідповідність Рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями процесуальному законодавству, яке набрало чинності з 15.12.2017 р., неврахування часових та інтелектуальних витрат суддів на розгляд 2 390 заяв, скарг та клопотань за результатами розгляду яких приймається відповідна кількість процесуальних документів, які підлягають оскарженню свідчить про необ’єктивність та необґрунтованість проекту розрахунку нормативної кількості суддів.

Відтак приймаючи до уваги п.1.2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду погодженого Державною судовою адміністрацією України 26.11.2010 р. та затвердженого рішення Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 та кількість розглянутих в 2017 році Господарським судом Вінницької області справ, скарг, заяв та клопотань вбачається, що оптимальна (нормативна, модельна) кількість суддів має становити 19 суддів (3 406/183).

Також викликає обґрунтований сумнів визначення в проекті розрахунку плану вхідних модельних справ на 2018 рік з врахуванням того, що окремим блоком слід розглядати у вказаному контексті питання щодо розгляду справ про банкрутство, які із останніми змінами до процесуального законодавства та формуванням судової практики передбачають розгляд окрім заяв кредиторів, також у межах справ про банкрутство справ у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника тощо.

До того ж 26.02.2018 р. у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 8060 "Проект Кодексу України з процедур банкрутства", яким з поміж іншого, передбачається запровадження процедур банкрутства відносно фізичних осіб, що у разі прийняття такого законопроекту в рази збільшить кількість відповідних справ, які будуть розглядатися господарськими судами.

Також при формуванні плану вирішених модельних справ слід враховувати зміну правил юрисдикції, яка у новій редакції Господарського процесуального кодексу України реалізована шляхом поєднання суб’єктного (який був визначальним раніше) та предметного критеріїв.

Окрім того останніми рішеннями Великої Палати Верховного Суду віднесено до юрисдикції господарських судів спори пов’язані із приватизацію комунального майна із участю фізичної особи, спори про визнання недійсним рішень органів місцевого самоврядування пов’язаних із реалізацією їх компетенції в земельних правовідносинах, спори про відшкодування шкоди із суб’єкта владних повноважень  тощо, що є потенційним чинником збільшення кількості справ господарськими судами.

З врахуванням викладеного вище, зборами суддів Господарського суду 12.03.2018 р. одноголосно прийнято рішення:

Визнати помилковість та необґрунтованість визначеної в проекті розрахунку нормативної кількості суддів Господарського суду Вінницької області.

Державній судовій адміністрації України та Вищій раді правосуддя врахувати при визначенні та погодженні оптимальної (нормативної, модельної) кількості суддів господарських судів заяви, скарги, клопотання (далі - заяв) та судові рішення прийняті у звітному періоді за результатами розгляду цих заяв (2017 рік), які обліковані в Розділі 2 статистичного звіту за формою № 1-МС "Розгляд заяв (заяв, скарг, клопотань) у справах позовного провадження та про банкрутство.

Запропонувати Державній судовій адміністрації України переглянути та актуалізувати Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями затверджені рішенням Ради суддів України від 09.06.2016 р. № 46 з урахуванням змін до процесуального законодавства, які набули чинності з 15.12.2017 р. шляхом проведення нового опитування суддів і хронометражу розгляду справ за новим процесуальним законодавством із залученням всіх господарських судів та здійсненням аналізу даних автоматизованої системи документообігу суду.

Запропонувати Державній судовій адміністрації України при визначенні коефіцієнту навантаження на суддів враховувати, окрім справ закінчених провадженням і заяв, скарг, клопотань та судових рішень прийнятих у звітному періоді за результатами розгляду цих заяв також кількість процесуальних документів прийнятих суддями, в т.ч. які підлягають оскарженню.

Запропонувати Державній судовій адміністрації України внести зміни до статистичної звітності за формою № 1-мсг "Звіт місцевих господарських судів про розгляд судових справ" щодо її уніфікації із Розділом 2 статистичної звітності за формою № 1-МС "Про результати розгляду судових справ місцевими господарськими судами України" в частині обліку скарг, заяв та клопотань та судових рішень, прийнятих у звітному періоді за результатами розгляду цих заяв.

Запропонувати Державній судовій адміністрації України та Касаційному господарському суду у складі Верховного Суду внести зміни до статистичної звітності за формою № 1-мсг "Звіт місцевих господарських судів про розгляд судових справ" та до статистичної звітності за формою № 1-МС "Про результати розгляду судових справ місцевими господарськими судами України" відповідно передбачивши окремий облік та врахування при визначенні судового навантаження первинних статистичних даних:

1.1. у справах наказного провадження:

- про відмову у видачі судового наказу;

- про видачу судового наказу.

1.2. у справах позовного провадження:

- щодо розгляду справи в закритому судовому засіданні;

- щодо розгляду справи в режимі відеоконференцзв’язку;

- щодо розгляду заяв про відвід, самовідвід;

- про забезпечення доказів, відмову в забезпеченні доказів, скасування ухвали про забезпечення доказів;

- про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову;

- про скасування забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову, відмову у скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову;

- про зустрічне забезпечення, зміну чи скасування зустрічного забезпечення;

- про повернення заяви позивачеві (заявникові);

- про відмову у відкритті провадження у справі;

- про передачу справи на розгляд іншого суду;

- про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;

- про затвердження мирової угоди;

- про призначення експертизи;

- про зупинення провадження у справі;

- про закриття провадження у справі;

- про залишення позову (заяви) без розгляду;

- окрема ухвала;

- про стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;

- у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

- про внесення, відмову у внесенні виправлень у рішення;

- про відмову ухвалити додаткове рішення;

- про роз'яснення чи відмову у роз'ясненні судового рішення;

- про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами;

- про поновлення, відмову у поновленні пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання;

- про внесення чи відмову у внесенні виправлень до виконавчого документа, визнання чи відмову у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;

- щодо відстрочки або розстрочки виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання;

- про розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, державного виконавця, приватного виконавця;

- про заміну чи відмову у заміні сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;

- про поворот виконання чи відмову у повороті виконання;

- про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;

- щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;

- про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;

- про відмову у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду;

- про повернення заяви про скасування рішення третейського суду;

- про повернення заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду без розгляду;

- про залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- про відновлення чи відмову у відновленні повністю або частково втраченого судового провадження;

- про накладення арешту на грошові кошти;

- про зупинення виконання за виконавчим документом;

- про заборону приймати виконавчий документ до виконання  ч. 3 ст. 328 ГПК;

- про встановлення чи зміну способу або порядку виконання судового рішення ст. 331 ГПК;

- про відмову в затвердженні мирової угоди в процесі виконання рішення ст.330 ГПК;

- про відмову в задоволенні заяви стягувача про відмову від примусового виконання в процесі виконання рішення ст. 330 ГПК;

- інші заяви, за результатам розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскаржені у встановленому порядку.

1.2. у справах про банкрутство розгляд заяв:

- про зобов’язання опублікувати оголошення (ухвала попереднього засідання);

- затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів (ухвала підготовчого засідання);

- прийняття додаткового рішення, ухвали;

- роз’яснення і виправлення рішення, ухвали;

- розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати;

- призначення експертизи, клопотання експертів;

- щодо введення або відмову у введенні  процедури санації;

- щодо затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство; щодо затвердження або відмову в затвердженні плану санації боржника в процедурі банкрутства;
- щодо  затвердження або про відмову у затвердженні мирової угоди;
- щодо визнання або відмови у визнанні вимог конкурсних,  поточних і заставних  кредиторів;
- щодо вжиття або скасування заходів щодо забезпечення вимог кредиторів;
- про зупинення провадження у справі;
- щодо прийняття додаткового рішення, ухвали;
- про визнання недійсними торгів, спростування майнових дій боржника;
- про призначення експертизи;
- щодо скарг на дії арбітражного керуючого;

- щодо затвердження поточних звітів арбітражного керуючого;

- щодо затвердження розміру винагороди арбітражного керуючого;

- щодо надання згоди на продаж майна боржника;

- щодо затвердження реєстру вимог поточних, конкурсних, заставних кредиторів на стадії ліквідаційної процедури;

- щодо призначення, звільнення, усунення арбітражного керуючого;

- інші ухвали, які передбачені ГПК України та постановляються  у справах про банкрутство за результатами розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскаржені у встановленому порядку.

Звернутись до Громадської організації "Асоціація суддів господарських судів України" з пропозицією щодо узагальнення звернень господарських судів стосовно визначення нормативної кількості суддів та вжиття заходів спрямованих на недопущення зменшення фактичної кількості суддів, що працюють у ліквідованих/реорганізованих судах на матеріально-технічній базі яких утворено окружні господарські суди та апеляційні господарські суди.

Звернутись до апеляційних господарських, місцевих господарських судів з пропозицією щодо проведення хронометражу розгляду справ, заяв, скарг, клопотань за правилами процесуального законодавства, які набули чинності з 15.12.2017 р.

 

 

Голова

Господарського суду Вінницької області

(за дорученням зборів суддів)                                                                                                    Ф.Ф. Колбасов