flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зразки заяв

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ

                                                                                      Господарський суд Вінницької області

                                                                                       представника                                          

                                                                                                                                                                                                         (ПІБ)                     

                                                                                      ____________________________________

                                                                                                                                              (повне найменування підприємства, установи, організації контактний телефон, адреса, електронна адреса)

 

                                Суддя ______________________________

                                Справа №    _________________________                                           

 

 ЗАЯВА

 У відповідності до вимог статті 42 Господарського процесуального кодексу України прошу надати

можливість ознайомитись з матеріалами справи № _____________ за позовом                                                                

                                                                                                                                            

(найменування підприємства, установи, організації)

        до                                                                                                                     

           (найменування підприємства, установи, організації)

       про                                                                                                                     ,

          (предмет спору)

      та зняти відповідні копії.

 

Додаток: ______________________________________.

                                        (докази повноважень)

 

«______» __________20___ р.                 ____________                   _________________

         (дата)                                                       (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ СУДОВОГО РІШЕННЯ

                                                                           Господарський суд Вінницької області    

 

       представника ________________________

                                                                            (ПІБ)                                       

        ____________________________________

           (повне найменування підприємства, установи, організації контактний телефон, адреса/електронна адреса)

        Суддя ______________________________

        Справа № ___________________________                                                      

З А Я В А

 У відповідності до вимог статті 242 Господарського процесуального кодексу України

прошу видати / направити копію рішення /ухвали /постанови від "___"____________ 20     р.

господарського суду Вінницької області по справі №__________, за позовом _____________

за позовом                                                                                                                                                                          

(найменування підприємства, установи, організації)

         до                                                                                                                     

           (найменування підприємства, установи, організації)

        про                                                                                                                     ,

          (предмет спору)

 

Додаток: ______________________________________.

                                        (докази повноважень)

  

«______» __________20___ р.           ____________                       _________________

         (дата)                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

   Господарський суд Вінницької області

                                                                                       представника                                          

                                                                                                                                                                                                         (ПІБ)                     

                                                                                      ____________________________________

                                                                                                                                              (повне найменування підприємства, установи, організації контактний телефон, адреса, електронна адреса)

 

                             

Суддя ______________________________

        Справа № ___________________________               

 

Заява

про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції

 

Відповідно до ст. 197 ГПК України прошу розгляд справи №______________, призначеної на «___»______ 20___ р. провести  в режимі відеоконференції.

 З підстав (зазначити підстави згідно із якими заявник звертається), у порядку та керуючись статтею 170 ГПК України,

ПРОШУ:

  1. Провести судове засідання в приміщенні ___________________ (зазначити суд, в якому необхідно забезпечити розгляд в режимі відео конференції);

 

Додатки:

 

 «___»______20___р.               _____________             _____________                                                           

   (дата)                                   (підпис)                         (Ініціали, прізвище)