flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

Результати анонімного опитування відвідувачів Господарського суду Вінницької області

 

У період з 10 квітня по 8 травня  2018 року, на виконання Рішень Ради суддів України та Плану комунікаційних заходів на 2018 рік, в Господарському суді Вінницької області було проведено добровільне анонімне опитування відвідувачів щодо якості та ефективності роботи суду.

Практична користь опитування полягає у тому, що отримані результати використовуватимуться для всебічного врахування думки громадян, визначення шляхів подолання існуючих проблем та прийняття рішень для їх вирішення, а також удосконалення діяльності Господарського суду Вінницької області.

Респондентам пропонувалось заповнити паперові анкети, а також пройти опитування он-лайн, заповнивши електронну форму анкети на офіційному веб-сайті, та відповісти на питання, що стосуються зручності умов перебування у суді, ввічливості з боку працівників суду, повноти та зрозумілості інформації, розміщеної на стендах, дотримання строків та процедур розгляду справ.

Анкета анонімного опитування складалася з двох блоків питань. У першому блоці містилися питання щодо загальної характеристики респондента. А другий блок питань був присвячений оцінюванню роботи суду за показниками доступності, ефективності та якості.

Перший блок запитань.

Загалом в опитуванні взяло участь 24 респонденти, з яких 42% опитаних - чоловіки та 58% - жінки.

Вікова приналежність опитаних: 17% - у віці від 18 до 25 років, 17%  - 40-59 років та найактивніше себе проявили відвідувачі у віці  26-39 роки - 67%.

92% опитаних мають повну вищу освіту, з них 77% мають вищу юридичну освіту.

Решта опитаних (8%) мають середню та неповну середню освіту.

79% респондентів мешкають в населеному  пункті за місцем розташування суду, 21% - в іншому населеному пункті.

На запитання щодо статусу, 58% опитаних відповіли, що є учасниками судового процесу, 42% вказали на статус відвідувача або вільного слухача.

Щодо частоти перебування в якості учасника судового процесу 13% вказали, що це їх перший судовий процес, 20% були учасниками судового процесу в діапазоні від 2 до 5 разів, 67% - 6 і більше разів.

В другому блоці питань в анкеті було запропоновано оцінити роботу Господарського суду Вінницької області за показниками доступності, ефективності та якості.

88% опитаних не склало ніяких проблем знайти будівлю суду, тоді як у 12% це викликало певні труднощі, при цьому 20% опитаних не влаштовує графік роботи суду.

Всі респонденти одноголосно зазначили, що вони не зазнали жодних перешкод у доступі до приміщення суду.

Більшість опитаних, а саме 54% вказали, що потрапити до суду та скористатись відповідними послугами зручно і людям з обмеженими можливостями, однак на думку 25% респондентів для відповідної категорії осіб це зручно лише за наявності супроводжуючої особи, 21% опитаних висловились, що людям з обмеженими можливостями взагалі незручно потрапити до суду. У двох анкетах відповіді були відсутні.

Більшість респондентів, а саме 92% вказують на достатність місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання та вважають комфортними умови перебування в суді, а самі приміщення суду визнають чистим та такими, що перебувають в належному санітарному стані.

67% вказали, що їм завжди вдавалось додзвонитись до суду та отримати потрібну інформацію телефоном.

 

Важливим чинником, що впливає на оцінку якості роботи судової установи є наявність інформації, зокрема, про розташування залів судових засідань, правил допуску до суду та перебування в ньому, списків справ, призначених до розгляду, зразків документів щодо сплати судового збору та ін., а також наявність необхідної інформації на сторінці суду в мережі Інтернет.

Так, наявна в суді інформація повною мірою задовольняє 88% респондентів, 12% було важко відповісти на дане питання. 79% опитаних відмітили для себе зручність розташування інформаційних стендів в суді.

Що стосується необхідної інформації на офіційній сторінці суду на веб-порталі Судової влади України в Інтернеті, можна зробити висновок, що рівень користування даною послугою досить високий, адже 88% опитаних постійно користуються сторінкою Господарського суду Вінницької області, при цьому 8% ніколи нею не користувались, а 1 респондент взагалі не знав про її існування. 83% відмітили, що їм легко знаходити на сайті потрібну інформацію.

На запитання з приводу інформації, якої не вистачає на веб-сторінці суду, один респондент вказав, що йому важко відповісти, одного опитаного інформаційне наповнення сайту цілком задовольнило, ще троє зазначили про необхідність розміщення інформації щодо відпустки судді, щодо відкладення справ (відрядження, відпустка, лікарняний судді), а також списку номерів телефонів помічників суддів та секретарів судового засідання. Решта опитаних утримались від відповіді на дане запитання.

Учасники опитування також мали змогу оцінити професійність, доброзичливість, неупередженість та коректність ставлення з боку суддів та працівників апарату суду. Позитивно на відповідне питання відповіли 88%, негативно – один респондент (4%), «іноді» зазначили 8% опитаних.

Крім того, відвідувачам запропоновано оцінити ефективність організації роботи суду та надати відповіді на запитання:

- чи вчасно розпочинаються судові засідання? 55% респондентів відмітили, що судові засідання розпочинаються вчасно та разом з тим 45 % було зазначено, що так відбувається не завжди;

- чи враховуються Ваші побажання при визначенні дня та часу засідання? "Так" зазначили 75% респондентів; «ні» - 4%. «не завжди» - 8% і важко відповісти на дане питання було для 13% опитаних.

Позитивну відповідь на запитання щодо участі в засіданнях в режимі відеоконференції дали 54% опитаних.

В цілому оцінкою "відмінно" оцінили якість роботи Господарського суду Вінницької області 55% респондентів, 33% - відмітили "добре", що у підсумку склало 88%, троє опитаних (12%) залишились незадоволеними.

Із загальної маси опитаних 67% цілком довіряють Господарському суду Вінницької області, 25% скоріше довіряють, ніж не довіряють і, нажаль, один  опитаний (4%) зазначив про недовіру до суду та ще одному респонденту (4%) було важко відповісти.

Необхідно також зазначити, що частина анкет містила пропозиції щодо покращень в суді. Зокрема, була висловлена думка про необхідність більш доброзичливого ставлення до учасників судового процесу, розміщення паперу формату А4 в залах судових засідань. Один респондент зазначив, що йому взагалі невідомо про наявність в приміщені суду туалету, яким би можна було скористатись відвідувачам.

Вищевказані пропозиції є доречними та перебувають на контролі в аміністрації суду.

 Висновки.

Інформація, одержана від респондентів за допомогою опитування, відображає реальність тільки в тому аспекті, в якому вона існує в свідомості опитуваних. Крім цього, одержані данні не завжди свідчать про справжні думки, переконання, настрої  опитуваного. Тому завжди слід враховувати можливе спотворення інформації.

Аналіз заповнених анкет свідчить, що організація роботи Господарського суду здійснюється в цілому на належному рівні, ставлення громадян до установи є позитивним та довірливим. Більшість відвідувачі почувають себе зручно та комфортно в суді, задоволені повнотою та ясністю інформації. Оцінювання роботи працівників апарату суду респондентами є  досить високою.

Разом з тим, дане анкетування дозволило виявити і окремі проблемні моменти в організації роботи суду, а отримані показники є стимулом для подальшого удосконалення діяльності суду.