flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

наказом керівника апарату

Господарського  суду Вінницької області

№  5-од від 14.02.2018  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення «Дня відкритих дверей»

у Господарському суді Вінницької області

 

  1. Загальні положення

 
1.1. Положення про День відкритих дверей у Господарського суду Вінницької області  визначає порядок і умови проведення Дня відкритих дверей у Господарського суду Вінницької області.

1.2. Це Положення розроблено з метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, побудови правового діалогу між судовою владою та суспільством задля покращення доступу до правосуддя.

1.3. День відкритих дверей – це освітньо - інформаційні заходи, орієнтовані на підвищення рівня правових знань громадян про діяльність суду, судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян.

  1. Основні завдання проведення Дня відкритих дверей


2.1. Основними завданнями проведення Дня відкритих дверей у суді є:

  1. Порядок організації і проведення Дня відкритих дверей

 3.1. Дні відкритих дверей у суді проводяться залежно від формування груп осіб, які бажають взяти у них участь, але не частіше ніж раз на квартал.

 3.2 Організовують День відкритих дверей і супроводжують відвідувачів протягом усього часу їхнього перебування у суді  заступник керівника апарату суду та прес-секретар суду ( або особа, що виконує його обов’язки).

3.3. День відкритих дверей проводиться за попередніми заявками, погодженими з керівником апарату Господарського суду Вінницької області.

3.4. Заявка на відвідання Господарського суду Вінницької області в рамках проведення Дня відкритих дверей подається на ім’я керівника апарату Господарського суду Вінницької області  і має включати:

Заявка надсилається поштою за адресою:  21018,  м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, або на електронну адресу суду inbox@vn.arbitr.gov.ua

3.5. На підставі письмової заявки заступник керівника апарату суду складає план - графік проведення Дня відкритих дверей, який затверджує керівник апарату  суду за погодженням із Головою суду.

Керівник апарату на підставі заявок визначає:

3.6. Допуск груп учасників Дня відкритих дверей проводиться відповідно до Правил пропуску осіб до приміщення суду за паспортами громадян України.

Особи, які вчасно не подали заявку,  неналежним чином її оформили або не мають при собі документів, які посвідчують особу, до приміщення суду не допускаються.

3.7. У затверджений графіком час відповідальна особа організовує зустріч, реєстрацію й супровід учасників Дня відкритих дверей.

 3.8. Дата проведення заходу визначається керівником апарату суду та затверджується розпорядженням Голови суду.

 3.9. Відвідування суду може відбуватися напередодні державних і професійних свят (День незалежності України, День Конституції України, День юриста, річниця початку діяльності суду,  День працівників суду тощо).

3.10. Проведення заходу здійснюється згідно з програмою прийому відвідувачів суду, підписаної керівником апарату суду та затвердженою Головою суду.

Ця програма повинна містити мету, план, дату, список відвідувачів та перелік осіб, відповідальних за прийом.

 3.11. Захід проводиться для представників засобів масової інформації, громадських організацій, студентів юридичних факультетів, школярів старших класів.

 3.12. Проведення Дня відкритих дверей передбачає екскурсію приміщенням суду (огляд робочих кабінетів, залів судових засідань,  бібліотеки, стендів з інформацією), ознайомлення з діяльністю суду, роботою суддів та працівників апарату суду.

3.13. Відповідальним за ознайомлення відвідувачів із функціями конкретного структурного підрозділу апарату суду є заступник керівника апарату суду та начальники структурних підрозділів Господарського суду Вінницької області.

3.14. За необхідності до участі у заході запрошується Голова суду, заступник голови суду, судді, керівник апарату суду, працівники апарату суду.

3.15. За наявності підстав для відмови у проведенні Дня відкритих дверей згідно з повідомленням відповідальна особа Суду повинна повідомити мотиви відмови або запропонувати провести захід в інший час.

  1. Права учасників Дня відкритих дверей

4.1. Учасники Дня відкритих дверей мають право:

 4.2.   Доступ учасників Дня відкритих дверей до приміщення суду відбувається на підставі списків, затверджених керівником апарату суду, після пред’явлення документів, що посвідчують особу, або службових посвідчень чи студентських квитків.

 4.3.    Учасники Дня відкритих дверей за погодженням із головою суду мають право здійснювати  фото-, відео- та телезнімання у приміщенні суду, ставити запитання працівникам суду, відповідальним за проведення заходу.

  1. Обов'язки учасників Дня відкритих дверей

5.1. Учасники Дня відкритих дверей зобов’язані:

5.2. В приміщенні Господарського суду Вінницької області забороняється:

5.3. Присутність учасників Дня відкритих дверей у приміщенні суду не повинна перешкоджати роботі суддів та працівників апарату суду, а також створювати незручності для інших відвідувачів суду.

  1. Відповідальність учасників Дня відкритих дверей

6.1. У разі порушень учасниками вимог, зазначених у пункті 5 цього Положення, особа, відповідальна за організацію Дня відкритих дверей має право робити порушникам зауваження.

6.2. У разі недотримання пункту 5.2 цього Положення особа, відповідальна за організацію Дня відкритих дверей, доводить інформацію до охорони суду із проханням видалити учасника з приміщення суду.

6.3. У разі навмисного знищення або ушкодження майна й інших матеріально-технічних цінностей винні особи компенсують пошкоджене майно,  притягаються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

 

 

 

   Н А К А З

 

 14 лютого 2018 року                      м. Вінниця                                          № 5 - ОД

 

Про затвердження Положення

про проведення «Дня відкритих

дверей» у Господарському суді

Вінницької області

 

З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, побудови правового діалогу між судовою владою та суспільством задля покращення доступу до правосуддя НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Положення про проведення «Дня відкритих дверей» у Господарському суді Вінницької області (Додаток).
  2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника керівника апарату суду Слободонюк Крістіну Ромуальдівну.