flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 наказом голови

Господарського суду Вінницької області

від 07 квітня 2023 року № 8-АГП

                                                                                               

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2023-2025 РОКИ  

Зміст

 

 1. Вступ       
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікації
 4. Стан зв'язків суду з громадськістю
 5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії Господарського суду Вінницької області
 6. Цільові аудиторії суду
 7. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями
 8. План комунікаційних заходів суду на 2023 рік (внутрішня і зовнішня комунікація)
 9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

  

 1. Вступ

Стратегія комунікаційної діяльності Господарського суду Вінницької області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність  комунікативних засобів, методів, прийомів і технік,   покликаних  надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з  суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», "Про забезпечення права на справедливий суд", Кодексі суддівської етики, Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 р.р., схваленої рішенням XII позачергового з’їзду суддів України 25.09.2014р., Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (2014р.), Меморандуму про взаємодію і співпрацю представників системи правосуддя України від 10.02.2017р..

У даній стратегії передбачено сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів, налагодженню постійного зацікавленого діалогу із суспільством, забезпеченню незалежності судової влади, гарантуванню законності та правопорядку, здійсненню об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також задля формування позитивного іміджу судової системи України в суспільстві.

Контроль і координацію комунікаційної діяльності суду здійснює Голова Господарського суду Вінницької області, відповідальними за виконання є заступник керівника апарату суду та прес-секретар суду.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності Господарського суду Вінницької області

 

Господарський суд Вінницької області має досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду.

На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Внаслідок цього вдалося досягти надання якісних та професійних послуг громадянам. Діє автоматизована система документообігу суду «Діловодство спеціалізованого суду».

В штатному розписі Господарського суду Вінницької області передбачена посада прес-секретаря, на якого покладено функції забезпечення комунікаційної діяльності.

Заступник керівника апарату суду та прес-секретар суду (або особа, яка виконує його обов’язки) здійснюють інформування суспільства про діяльність Господарського суду Вінницької області шляхом оприлюднення інформації на сторінці суду на веб-порталі «Судова влада» за електронною адресою vn.arbitr.gov.ua, а також на власній сторінці у соціальній мережі Fаcebook.

З метою зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації зборами суддів Господарського суду Вінницької області обрано суддю-спікера, який уповноважений висвітлювати офіційну позицію від імені суду, брати участь у публічних заходах за участю представників ЗМІ, а також виконувати інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду.

На офіційному веб-сайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить Господарського суду Вінницької області, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату суду.

У приміщенні суду працює інформаційний кіоск та розміщено інформаційні стенди. На вказаних стендах знаходиться інформація про судову систему України, розклад роботи та контакти Господарського суду Вінницької області. На них висвітлена інформація про компетенцію суду, переліки справ, що призначені до розгляду, зразки документів, платіжні реквізити, графік особистого прийому громадян керівництвом суду, порядок пропуску осіб до приміщення суду тощо.

Господарський суд Вінницької області  прагне забезпечити доступ широкого загалу до інформації про суд, його діяльність, а затвердження комунікаційної стратегії сприятиме усвідомленню громадськістю суті роботи суду, зміцненню довіри до судової влади в цілому.

Господарський суд Вінницької області веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій

 

Господарський суд Вінницької області займає 7 поверхів будівлі, яка є однією з небагатьох у Вінницькій області, що цілком відповідає вимогам щодо здійснення якісного правосуддя.

Канцелярія суду розташована на першому та третьому поверхах. На першому поверсі здійснюється прийом документів (позовних заяв, звернень, запитів тощо) від представників сторін по справах, розгляд яких не здійснюється в день звернення або по справах, розгляд яких закінчено. На третьому поверсі здійснюється прийом документів від представників сторін у справах, розгляд яких призначено на поточний день згідно з графіком розгляду справ.

Судді та працівники апарату суду забезпечені належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя.

Належні умови у суді також створені для представників сторін, адвокатів. Облаштовано кімнату для ознайомлення із матеріалами справи, оснащену принтером та комп’ютером.

Розгляд справ суддями Господарського суду Вінницької області здійснюється в 9-ти залах судових засідань, в тому числі з можливістю проведення відеоконференцзв’язку, які розташовані на третьому та четвертому поверхах суду. В процесі очікування судового засідання відвідувачі суду мають змогу розміститись на зручних диванах чи підготуватись до засідання  за журнальними столами.

Працівникам та відвідувачам суду забезпечений вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.

В приміщенні суду обладнано конференц-залу та актову залу, що облаштовані технічними засобами для проведення відповідних заходів.

В суді постійно здійснюється робота по забезпеченню безперешкодного доступу до приміщення суду відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями. Вхід до суду обладнано пандусом, в приміщенні функціонує ліфт. Наказом керівника апарату суду визначено відповідальних осіб за організацію доступу до правосуддя в Господарському суді Вінницької області маломобільних груп населення.

  

 1. Стан зв’язків з громадськістю суду

 

Господарським судом Вінницької області на своєму сайті веб-порталу «Судова влада України» системно висвітлюються питання організації роботи суду, діяльності суддів та працівників апарату, розгляду справ, що викликають суспільний інтерес, а також постійно оновлюється інформація на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Суд має епізодичну співпрацю з місцевими та центральними ЗМІ, забезпечення якої входить до повноважень прессекретаря суду та судді-спікера.

Окрім того, суд працює над веденням інформаційно-просвітницької роботи із молоддю шляхом проведення  днів відкритих дверей та оглядових екскурсій приміщенням суду.

  

 1. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

 

Комунікативна діяльність органів судової влади на сьогодні є вимогою часу, оскільки пов’язана із створенням системи ефективної комунікації, зворотного зв’язку з групами інтересів: з громадянами, громадськими організаціями, ЗМІ.

Метою комунікаційної стратегії Господарського суду Вінницької області є формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи Господарського суду Вінницької області, як ланки системи судочинства і загалом підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Мета комунікаційної стратегії суду спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності господарського суду, залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності.

     Основні цілі комунікаційної стратегії:

  

 1. Цільові аудиторії суду Господарського суду Вінницької області 

Відповідно до цілей та Комунікаційної стратегії суду, цільовими аудиторіями є:

 

Внутрішні:

- професійні судді

- судді у відставці

- працівники судів

 Зовнішні:

- відвідувачі суду;

- громадяни - учасники судового процесу;

- запитувачі інформації;

- юридичні особи, інтереси яких вирішуються у судовому порядку;

- правозахисні організації;

- засоби масової інформації;

- експертне та наукове середовище;

- студенти юридичних спеціальностей;

- школярі загальноосвітніх шкіл;

- представники суб’єктів владних повноважень;

- широкий загал. 

 

 1. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

 

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

         Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) випуск друкованої продукції (буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через веб-сайт Господарського суду Вінницької області;

4) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні Господарського суду Вінницької області;

6) надання інформації через ЗМІ;

7) надання інформації запитувачам через інформаційний кіоск Господарського суду Вінницької області.

Під час визначення каналів комунікації із представниками ЗМІ необхідно врахувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих засобах масової інформації працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

         Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) роз’яснення і консультації з питань пов’язаних з діяльністю судів;

3) прес-тури для журналістів;

4) надання інформації через веб-сайт Господарського суду Вінницької області;

5) розсилання інформації про діяльність господарського суду області безпосередньо до зацікавлених засобів масової інформації та інформаційних агентств;

6) організація інтерв’ю, брифінгів з керівництвом Господарського суду Вінницької області, суддею-спікером.

 

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

          Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю судів;

2) сприяння проходження студентами юридичних факультетів практики в суді;

3) проведення ознайомчих екскурсій та Днів відкритих дверей;

4) відвідання суддями занять у навчальних закладах (практичні заняття, дебати у формі «питання-відповіді»);

5) модельні судові засідання;

6) залучення студентів до заходів, що проводяться в суді.

         Канали комунікації зі школярами:

1) проведення ознайомчих екскурсій;

2) проведення квестів та конкурсів серед учнів.     

         Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт Господарського суду Вінницької області;

2) обмін інформацією шляхом офіційного листування;

3) організація та проведення спільних семінарів, круглих столів.

 

  8.

ПЛАН КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Господарського суду Вінницької області

на 2024 рік

 

 

 

№ п\п

Назва заходу

Цільова аудиторія,

на яку розрахований

захід

Очікуваний результат

Орієнтовна

дата

проведення

Відповідальні за виконання

 

Внутрішня комунікація

 

1.                   

Узагальнення та аналіз судової практики, правових позицій вищих судових органів

Судді та працівники апарату суду

Забезпечення єдності судової практики

На постійній основі

Відділ аналітики та судової статистики

2.                   

Організація і проведення навчань з працівниками апарату суду на професійні теми

Працівники апарату суду

Підвищення рівня професійної компетентності

Протягом року

 

Керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, сектор кадрового забезпечення та з питань управління персоналом, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

3.                   

Створення/налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи

Судді та працівники апарату суду

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії, вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

На постійній основі

Суддя-спікер, керівник апарату  суду, заступник керівника апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

4.                   

Співпраця з органами державної влади

Представники суб'єктів владних повноважень

Ефективна взаємодія з метою удосконалення судової системи

На постійній основі

Керівник апарату  суду, заступник керівника апарату суду

5.                   

Співпраця з органами суддівського самоврядування

Судді, органи суддівського самоврядування

Забезпечення виконання рішень органів суддівського самоврядування та співробітництво з такими органами

На постійній основі

Керівник апарату  суду, заступник керівника апарату суду, суддя-спікер

6.                   

Організація і проведення навчання з питань дій та спілкування зі ЗМІ, в тому рахунку в кризових ситуаціях

Працівники апарату суду

Формування навичок ефективної комунікації із представниками ЗМІ та оптимально правильних дій в разі виникнення кризових ситуацій

Серпень

Заступник керівника апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

7.

Взяття участі у програмі «Модельні суди» Проєкту ЄС «Право-Justice»

Судді та працівники апарату суду

Вдосконалення системи організації роботи судів, що передбачає покращення надання судових послуг, підвищення якості роботи із вразливими групами населення, які звертаються до суду, підвищення безпеки суддів, працівників апарату та відвідувачів суду, покращення комунікації судів з суспільством

Протягом року

Керівник апарату  суду, заступник керівника апарату суду, суддя-спікер

 

Зовнішня комунікація

 

1.                   

Створення/оновлення інформації всіх розділів інтернет-сторінки суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України», сторінки в соціальній мережі Фейсбук,  а також на інформаційних стендах, в інформаційних кіосках

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Інформування суб’єктів комунікативної діяльності про роботу суду

На постійній основі

Заступник керівника апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

2.                   

Висвітлення інформації про справи, що набули суспільного резонансу

Громадяни, ЗМІ, представники суб’єктів владних повноважень, учасників судових процесів

 

 

Надання цільовим аудиторіям оперативної інформації про справи, що мають суспільний інтерес

На постійній основі

Заступник керівника апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

3.                   

Систематичне розміщення інформації про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду

Учасники процесів

Своєчасне інформування осіб, які беруть участь у справах, про день, час і місце їх розгляду

На постійній основі

Відділ аналітики та судової статистики, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

4.                   

Підготовка матеріалів, статей до друкованих засобів масової інформації та інтернет-видань

Громадяни, ЗМІ, студенти, фахівці юридичного профілю, громадські правозахисні організації

Інформування про практику розгляду справ в господарському суді, новини законодавства та роботи суду

На постійній основі

Суддя-спікер, керівник апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

5.                   

Проходження студентами вищих навчальних закладів України практики в Господарському суді Вінницької області

Студенти юридичних спеціальностей

Популяризація роботи у суді, підвищення рівня професії юриста

На постійній основі

Керівник апарату суду, сектор з кадрового забезпечення та з питань управління персоналом

6.                   

Проведення Днів відкритих дверей та «Уроків справедливості» (для учнів та студентів)

Учні шкіл, гімназій, студенти Вищих навчальних закладів

Надання інформації про діяльність судової системи та Господарського суду Вінницької області, зокрема, підвищення  рівня правової культури та рівня довіри до судової влади

Не рідше одного разу на квартал

Суддя-спікер,  керівник апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

7.                   

Організація інтерв’ю, брифінгів, коментарів керівництва суду, суддів з актуальних питань

Громадяни, ЗМІ, представники суб’єктів владних повноважень

Висвітлення окремих питань судочинства, які можуть бути цікавими цільовим аудиторіям, формування іміджу Господарського суду Вінницької області як відкритої установи

За попередньою домовленістю

Заступник керівника апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки, суддя-спікер

8.                   

Моніторинг матеріалів у ЗМІ,  які стосуються діяльності суду, при необхідності організація оперативного реагування на них

Громадяни, представники ЗМІ, судді, працівники апарату Господарського суду Вінницької області

Оперативне реагування задля покращення сприйняття громадянами роботи Господарського суду Вінницької області

На постійній основі

Суддя-спікер, заступник керівника апарату суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

9.                   

Участь у семінарах, конференціях, круглих столах, офіційних заходах, які організовують органи держаної влади, правоохоронні органи та правозахисні організації з питань застосування права

Судді, представники ЗМІ, представники органів держаної влади, адвокати, громадські організації

Отримання позитивного досвіду в сфері налагодження комунікаційних зв’язків, висвітлення інформації про діяльність Господарського суду Вінницької області

На постійній основі

Судді та працівники апарату суду

10.               

Спільні офіційні заходи із суб’єктами владних повноважень

Представники суб’єктів владних повноважень

Ефективна взаємодія з метою обговорення проблемних питань в чинному законодавстві України та шляхів їх усунення

За потреби

-

11.               

В разі оприлюднення в засобах масової інформації неправдивих відомостей про діяльність суду – публікація спростування

Громадяни, ЗМІ

Спростування неправдивої чи компрометуючої інформації та оприлюднення достовірних відомостей

 

 

За потреби

Суддя-спікер,  прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

12.               

Оприлюднення на веб-сайті суду та сторінці суду у мережі Facebook інформації за підсумками діяльності суду за І півріччя 2024 року та за рік, базових показників суду

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Оприлюднення інформації про діяльність суду

Липень 2024 року, січень 2024 року

Прессекретар  чи особа, що виконує його обов’язки

13.

Систематизація практики Господарського суду Вінницької області на основі залишених без змін рішень судами апеляційної та касаційної інстанції та оприлюднення узагальнення на сайті суду, фейсбук сторінці, ютуб каналі у формі відео на відповідну тематику

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Оприлюднення інформації стосовно практики Господарського суду Вінницької області

Щомісяця

Суддя-спікер, судді (за згодою),  прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

14.

Формування та оприлюднення прес-релізів про розглянуті судові справи (рішення по яким набрали законної сили) у справах про витребування майна на користь держави або органів місцевого самоврядування; за участі органів прокуратури, Міністерства оборони України, військових частин, тощо.

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Формування зв’язків з громадськістю, інформуючи про розглянуті судові справи стосовно витребування майна на користь держави

На постійній основі

Суддя-спікер,  судді (за згодою),  керівник апарату, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

15.

Відвідини дитячих будинків Вінницької області

Вихованці дитячих будинків

Проведення     «Уроку справедливості» серед вихованців

До Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая 

Суддя-спікер,  судді (за згодою),  керівник апарату, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

16.

Налагодження співпраці з Центрами медіації у м. Вінниці з метою розвитку досудового врегулювання спорів

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Врегулювання спорів взаємоприйнятним рішенням, яке відповідало б інтересам сторін і дозволило при конструктивному спілкуванні

На постійній основі

Суддя-спікер, судді (за згодою),  керівник апарату  суду, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

17.

Організація спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області заходів з питань доступу до правосуддя, електронного суду

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Забезпечення державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складання документів процесуального характеру.

На постійній основі

Суддя-спікер,  судді (за згодою),  керівник апарату, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

18.

Розробка та оприлюднення у формі презентацій/відповідей на проблемні питання на тему неплатоспроможності фізичних осіб спільно з Радою арбітражних керуючих Вінницької області

Громадяни, учасники процесу, ЗМІ, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування

Ефективна взаємодія з метою обговорення проблемних питань та обґрунтування шляхів подолання проблем

Протягом року

Суддя-спікер,  судді (за згодою), керівник апарату, прессекретар суду чи особа, що виконує його обов’язки

 

 

  9. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду  

Комунікаційна стратегія суду реалізується з метою покращення стану зв’язків суду із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу з суспільством, формування суспільної думки відносин довіри шляхом встановлення довірчих відносин, необхідних для успішного функціонування суду, привернення уваги громадськості до проблем судочинства.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії суду очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду через підвищення правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах, підвищення рівня зацікавленості громадян, в першу чергу молодих юристів, у роботі в суді; усвідомлення громадянами функції правосуддя та ролі судді в суспільстві.

Відкритість суду покликана сформувати високу довіру до суду та суддів, що виступає  однією з гарантій забезпечення незалежності суду.

 

Наказ голови Господарського суду Вінницької області від 07 квітня 2023 року № 8-АГП