flag Судова влада України

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Платiжнi реквiзити для перерахування коштів на копіювання або друк документів

Отримувач коштів УК у м. Вінниці (м. Вінниця) 22030101 
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38054707 
Банк отримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області 
Код банку отримувача (МФО) 802015 
Рахунок отримувача 31210206783002 
Код класифікації доходів бюджету 22030101 
Призначення платежу *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Витрати на копіювання та/або друк документів, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Господарський суд Вінницької області (назва суду, де розглядається справа)