flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

 Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

 Обов'язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

 - Дата документа;

- Отримувач коштів (Назва Управління ДКСУ);

- Код отримувача (код за ЄДРПОУ - Код управління ДКСУ);

- Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

- Код банку отримувача (МФО);

- Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

- Назва платника (для юридичної особи), ШБ та адреса (для фізичної

особи);

- Призначення платежу.

 

При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового

документа заповнюється таким чином:

 

- службовий код (знак): "*" (зірочка);

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код ознаки судового збору: "101";

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва

нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

- розділовий знак:";" (крапка з комою);

- роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом (ШБ чи назва установи, організації

позивача), (назва суду, де розглядається справа)". Використання

символу ";" не допускається.

 

Приклад:

 

*;101;12345б78;Судовий збір, за позовом Підприємство «Приклад», Господарський суд Вінницької області, код ЄДРПОУ 02844558