flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати опитування громадян (01.06.-14.06.2020)

Вступ

У період з 01 по 14 червня  2020 року, на виконання Плану комунікаційних заходів на 2020 рік, в Господарському суді Вінницької області було проведено добровільне анонімне опитування відвідувачів щодо якості та ефективності роботи суду.

Практична користь опитування полягає у тому, що отримані результати використовуватимуться для всебічного врахування думки громадян, визначення шляхів подолання існуючих проблем та прийняття рішень для їх вирішення, а також удосконалення діяльності Господарського суду Вінницької області.

Респондентам пропонувалось пройти опитування он-лайн, заповнивши електронну форму анкети на офіційному веб-сайті, та відповісти на питання, що стосуються зручності умов перебування у суді, ввічливості з боку працівників суду, повноти та зрозумілості інформації, розміщеної на стендах, дотримання строків та процедур розгляду справ.

Анкета анонімного опитування складалася з двох блоків питань. У першому блоці містилися питання щодо загальної характеристики респондента. А другий блок питань був присвячений оцінюванню роботи суду за показниками доступності, ефективності та якості.

 

Перший блок запитань (загальна характеристика респондента).

Із загальної кількості опитаних 40% опитаних - чоловіки та 60% - жінки.

Вікова приналежність опитаних: найактивніше себе проявили відвідувачі у віці  26-39 роки -  80%, 20% респондентів - 40-59 років.

80% опитаних мають повну вищу юридичну освіту.

Решта опитаних (20%) мають середню та неповну середню освіту.

70% респондентів мешкають в населеному  пункті за місцем розташування суду, 30% - в іншому населеному пункті.

На запитання щодо статусу, 80% опитаних відповіли, що є учасниками судового процесу, 20% вказали на статус відвідувача або вільного слухача.

Щодо частоти перебування в якості учасника судового процесу 20% були учасниками судового процесу в діапазоні від 2 до 5 разів, 80% - 6 і більше разів.

 

В другому блоці питань в анкеті було запропоновано оцінити роботу Господарського суду Вінницької області за показниками доступності, ефективності та якості.

100% опитаних не склало ніяких проблем знайти будівлю суду, а також всіх опитаних повністю влаштовує графік роботи суду.

Всі респонденти одноголосно зазначили, що вони не зазнали жодних перешкод у доступі до приміщення суду.

30% опитаних вказали, що потрапити до суду та скористатись відповідними послугами зручно і людям з обмеженими можливостями, а на думку 40% респондентів для відповідної категорії осіб це зручно лише за наявності супроводжуючої особи.

Також всі респонденти відповіли, що цілком обізнані із роботою суду та суддів в цілому.

Більшість учасників опитування, а саме 90%, вказали на достатність місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання та вважають комфортними умови перебування в суді, а самі приміщення суду визнають чистим та такими, що перебувають в належному санітарному стані.

Важливим чинником, що впливає на оцінку якості роботи судової установи є наявність інформації, зокрема, про розташування залів судових засідань, правил допуску до суду та перебування в ньому, списків справ, призначених до розгляду, зразків документів щодо сплати судового збору та ін., а також наявність необхідної інформації на сторінці суду в мережі Інтернет.

Так, наявна в суді інформація повною мірою задовольняє 70% респондентів, решті 30% було важко відповісти на дане питання. 70% опитаних відмітили для себе зручність розташування інформаційних стендів в суді.

90% вказали, що їм завжди вдавалось додзвонитись до суду та отримати потрібну інформацію телефоном.

Що стосується необхідної інформації на офіційній сторінці суду на веб-порталі Судової влади України в Інтернеті, можна зробити висновок, що рівень користування даною послугою досить високий, адже 90% опитаних постійно користуються сторінкою Господарського суду Вінницької області, при цьому лише 10% ніколи нею не користувались. Для 80% із загальної кількості опитаних не складає труднощів знайти на сайті суду необхідну інформацію.

В даному блоці учасники опитування також мали змогу оцінити професійність, доброзичливість, неупередженість та коректність ставлення з боку суддів та працівників апарату суду. 90% опитаних надали позитивну оцінку вказаним якостям працівників суду.

Крім того, відвідувачам було запропоновано оцінити ефективність організації роботи суду та надати відповіді на запитання:

- чи вчасно розпочинаються судові засідання? Тут відповіді опитаних розділилися порівну, 50% респондентів відмітили, що судові засідання розпочинаються вчасно та разом з тим 50 % було зазначено, що так відбувається не завжди;

- чи враховуються Ваші побажання при визначенні дня та часу засідання? "Так" зазначили 50% респондентів; «не завжди» - 40% і важко відповісти на дане питання було для 10% опитаних.

60% вказали про наявність досвіду участі в судових засідання в режимі відеоконференції, 40 % ніколи не приймали участі в засіданнях за допомогою відеоконференцзв’язку.

В цілому оцінками "відмінно" та "добре" оцінили якість роботи Господарського суду Вінницької області 80% респондентів.

Із загальної кількості опитаних 50% цілком довіряють Господарському суду Вінницької області, 40% скоріше довіряють, ніж не довіряють.

Варто зауважити, що частина анкет містила пропозиції щодо покращень в суді. Вищевказані пропозиції є доречними, перебувають на контролі в керівництва суду та будуть враховані в подальшій роботі.

 

 Висновки.

Інформація, одержана від респондентів за допомогою опитування, відображає реальність тільки в тому аспекті, в якому вона існує в свідомості опитуваних. Крім цього, одержані данні не завжди свідчать про справжні думки, переконання, настрої  опитуваного. Тому завжди слід враховувати можливе спотворення інформації.

Аналіз заповнених анкет свідчить, що організація роботи Господарського суду здійснюється в цілому на належному рівні, ставлення громадян до установи є позитивним та довірливим. Більшість відвідувачі почувають себе зручно та комфортно в суді, задоволені повнотою та ясністю інформації. Оцінювання роботи працівників апарату суду респондентами є досить високою.

Отримані показники є стимулом для подальшого удосконалення організації діяльності суду та забезпечення ефективної співпраці з громадянами в заданому напрямку.

Дякуємо всім хто не залишився байдужим та взяв участь в опитуванні!