flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

  Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників апарату господарського суду Вінницької області

 
       Рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  державних службовців апарату  господарського суду
Вінницької області  приймається керівником апарату суду за наявності потреби у заповнені  вакантної посади державного службовця.

     Конкурс проводиться поетапно:
     1) публікація  оголошення  про проведення  конкурсу в пресі або поширення  його  через  інші  засоби  масової  інформації;
     2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим  
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
     3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

    Особи, які бажають працювати на зазначених посадах, повинні відповідати ряду кваліфікаційних вимог:
•    наявність громадянства України, вільне володіння державною мовою;
•    вища юридична освіта за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" не нижче молодшого спеціаліста;
•    повна вища освіта за професійним спрямуванням  (для спеціалістів );
•    володіння комп'ютером в режимі користувача;


Для участі у конкурсі необхідно подати наступні  документи:

           -     заяву про  участь  у  конкурсі;  

         -   заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними додатками;  

       -   дві фотокартки розміром 4 х 6 см;  

       -     копії   документів   про   освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступення;   

         -     декларацію   про   майно,   доходи,  витрати  і  зобов'язання фінансового  характеру  за  минулий  рік  за  формою, передбаченою  Законом  України  "Про засади запобігання і протидії  корупції";  

         -    копію  документа,  який  посвідчує особу;  

         -    медичну довідку про стан  здоров'я  за  формою,  затвердженою МОЗ;    

         -    письмову  згоду  на проведення спеціальної перевірки;   

         -   копію військового квитка (для  військовослужбовців або військовозобов'язаних); 

 
        Відповідно до статті 13 Закону України « Про державну службу » особа, яка  претендує на зайняття посади державного службовця  третьої - сьомої категорій, подає   за  місцем  майбутньої  служби  довідку  органу  державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову  декларацію).

 

  
        Відповідно до статті 23 Закону України « Про державну службу » граничний вік перебування  на  державній  службі  становить 65 років.

 
       Прийом документів від осіб, які претендують на зайняття вказаних посад, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам, проводиться протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу організаційно – кадровим відділом господарського суду Вінницької області.  
     

       Інформація для осіб, які бажають зайняти посаду помічника судді  :

       Рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 року  № 14 затверджено Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції.


      - Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра і вільно володіє державною мовою.
        Помічник судді Верховного Суду України повинен також мати стаж роботи в галузі права не менше трьох років.
 
      - Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником
апарату відповідного суду за поданням судді.
 
      - Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду.
 
      - Призначення на посаду помічника судді здійснюється без конкурсного відбору на підставі письмового подання судді керівником апарату відповідного суду.

      - До подання додаються особиста заява претендента та інші документи, передбачені законодавством про державну службу.
 Претенденту на посаду помічника судді за поданням судді може встановлюватись випробовування в порядку, визначеному
Законом України "Про державну службу".
 
      -  Для осіб, які претендують на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей цих осіб.
 
      -  Керівник апарату може відмовити судді в задоволенні подання про призначення на посаду помічника судді у випадку, коли
претендент не відповідає вимогам, установленим частиною 2 статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",
статтею 12 Закону України "Про державну службу" та пунктом 6 цього Положення.
 
      - Порядок перебування на державній службі помічника судді регулюється  Законом України "Про державну службу", іншими
нормативно-правовими актами України.