flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок розподілу судових справ

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

зборів суддів господарського суду Вінницької області

 

30 червня 2015 р.                                                                                       м. Вінниця

 

Присутні: голова суду Баранов М.М., заступник голови суду Колбасов Ф.Ф., судді: Тісецький С.С., Маслій І.В., Стефанів Т.В., Грабик В.В., Банасько О.О., Яремчук Ю.О., Тварковський А.А., Лабунська Т.І., Білоус В.В., Матвійчук В.В., Даценко М.В.,             Бенівський В.І.

Запрошені: керівник апарату суду Климчук С.В.

Секретар: суддя Маслій І.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо Положення про збори суддів господарського суду Вінницької області (інформує голова суду Баранов М.М.)

2. Про доповнення Порядку автоматизованого розподілу судових справ в господарському суді Вінницької області від 08.06.2015 року пунктом 15 щодо розподілу раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) заяв і матеріалів, які надходять в межах справи та на стадії виконання судових рішень (інформує керівник апарату суду Климчук С.В.)

3. Щодо обчислення стажу роботи суддів господарського суду Вінницької області (інформує голова суду Баранов М.М.).

 

Керуючись ст.126 Закону України “Про судоустрій і  статус суддів”, збори суддів

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Доповнити Порядок автоматизованого розподілу судових справ в господарському суді Вінницької області від 08.06.2015 року пунктом 15 щодо розподілу раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) заяв і матеріалів, які надходять в межах справи та на стадії виконання судових рішень.

Затвердити з 30.06.2015 року Порядок автоматизованого розподілу судових справ в господарському суді Вінницької області в новій редакції, а саме:

 

1. Визначити спеціалізацію суддів із розгляду конкретних категорій справ (додається).

 

2. Визначення колегіального складу суду та внесення змін до складу колегії суддів у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю судді (суддів), його (їх) відпусткою, відрядженням тощо здійснюється автоматизованою системою документообігу суду з подальшою видачею розпорядження керівником апарату суду (чи особою, яка виконує його обов´язки) на підставі письмової заяви судді, погодженої головою суду.

У випадках неможливості автоматизованою системою документообігу суду – допризначення необхідної кількості суддів даної спеціалізації для колегіального складу суду, через наявність обставин, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, здійснюється керівником апарату суду (чи особою, яка виконує його обовʹязки) шляхом видачі розпорядження з дотриманням принципів, визначених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду”.

 

3. У випадку повторного надходження до суду позовних заяв, які раніше були направлені за підсудністю до іншого суду  – ст. 17 ГПК, повернуті без розгляду – ст. 63 ГПК (якщо той самий предмет і підстави позову), відмовлено у прийнятті – ст. 62 ГПК, такі заяви розподіляються тому ж судді (суддям), якому вони були розподілені першого разу, з дотриманням правил автоматизованого розподілу та рішення цих зборів суду, крім випадків, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, навіть, якщо мало місце повернення цієї ж повторно поданої позовної заяви іншим суддею (суддями) в період відсутності судді, який вперше повернув позовну заяву.

У випадку повторного надходження до суду позовних заяв, які раніше були повернуті (два і більше разів) різними суддями у зв´язку із настанням випадків, передбачених п. 2.3.3. Положення, такі заяви розподіляються по черговості тому судді (суддям), якому вони були розподілені першого разу, а за його відсутності – наступному судді, якому було розподілено вперше позовну заяву і який перебуває на роботі.”

 

4. Зменшити на 60 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів навантаження щодо розгляду справ суддею Барановим Миколою Миколайовичем в зв’язку з виконанням ним адміністративних  повноважень голови господарського суду Вінницької області.

Визначити коефіцієнт адміністративної посади голови господарського суду Вінницької області Баранова Миколи Миколайовича  на рівні 0,4.

Зменшити на 60 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів навантаження щодо розгляду справ суддею Колбасовим Федором Федоровичем в зв’язку з виконанням ним адміністративних  повноважень заступника голови господарського суду Вінницької області.

 Визначити коефіцієнт адміністративної посади заступника голови господарського суду Вінницької області Колбасова Федора Федоровича  на рівні 0,4.

 

5. Визначити коефіцієнтів, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи наступним чином:

Головуючий (одноособово) – 1

Головуючий (колегіально) – 1

Суддя - член колегії – 0,3

У випадку колегіального розгляду справи суддя-доповідач є головою колегії (головуючим у справі.)

 

6. Не розподіляються щодо конкретного судді позовні заяви (справи), що надійшли за три календарні дні, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти   календарних днів, а також не розподіляються судді, який йде у щорічну відпустку тривалістю не менше чотирнадцяти календарних днів, позовні заяви (справи) протягом 11 календарних днів (виходячи із розрахунку 30 днів у місяці), відлік яких починається за 30 календарних днів до початку відпустки, а закінчується за 19 календарних днів до початку відпустки (окрім судової колегії з розгляду справ про банкрутство та справ, пов’язаних із захистом права на об´єкти інтелектуальної власності).  

Не розподіляються щодо суддів судової колегії з розгляду справ про банкрутство та справ, пов’язаних із захистом права на об´єкти інтелектуальної власності позовні заяви (справи), що надійшли за три робочих дні, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.

 

7. У випадку надходження до суду позовних заяв, у яких позивачами або відповідачами є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, стосовно яких порушено та розглядаються справи про банкрутство, і предметом позову у яких є вимоги, зазначені у ст. 12 ГПК України, такі заяви, як правило, розподіляються тому ж судді (суддям), який (які) розглядають справу про банкрутство.

За наявності випадків, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, вказані вище позовні заяви (справи), які повʹязані із справою про банкрутство, розподіляються між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство на загальних підставах.

Після закінчення дії обставин, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, позовні заяви (справи), які повʹязані із справою про банкрутство, на підставі заяви судді згідно розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обовʹязки) передаються судді, який розглядає справу про банкрутство.

 

У випадку надходження до суду позовних заяв, у яких позивачами є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, стосовно яких порушено та розглядаються справи про банкрутство, такі заяви, розподіляються між усіма суддями відповідно до спеціалізації суддів та категорії спору.

 

8. Після проведеного автоматичного розподілу позовних заяв (справ), у випадку настання тимчасової непрацездатності судді та настання інших обставин, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, позовні заяви (справи) підлягають повторному автоматичному розподілу в останній день процесуального строку, передбаченого ГПК України (ст.ст. 17, 62, 63, 64 ГПК України), якщо суддею не вирішено питання про прийняття до провадження чи повернення таких позовних заяв (справ) і буде достеменно відомо про тривалість відсутності судді на роботі (понад три дні).

 

9. Якщо суддя, який розглядає справу про банкрутство, не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справ у випадках настання обставин, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, заяви кредиторів, інші заяви, скарги, які подані в межах справи про банкрутство, розподіляються між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство на загальних підставах.

У випадках, коли розподілена іншому судді заява кредитора, інші заяви, скарги, які подані в межах справи про банкрутство, не розглянуті по суті, а обставини, які зумовили відсутність на роботі судді, який розглядає справу про банкрутство, відпали і суддя перебуває на роботі, на підставі відповідної заяви судді такі нерозглянуті заяви кредиторів, інші заяви, скарги, які подані в межах справи про банкрутство, передаються за розпорядженням керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обовʹязки) судді, що розглядає справу про банкрутство.

 

10. Судові справи про банкрутство, що надійшли з судів апеляційної та касаційної інстанцій після скасування ухвал у справах про банкрутство розподіляються та/або передаються для подальшого розгляду судді у відповідності до п. 2.3.43 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, з урахуванням інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 р. № 01-06/1862/2013 та інших розʹяснень Вищого господарського суду України. Зокрема:

У разі скасування судових рішень, які опосередковують рух справи про банкрутство (ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, ухвали про введення процедури санації, ухвали про затвердження плану санації, постанови про визнання боржника банкрутом тощо), у тому числі ухвали про припинення провадження у справі, ухвали про відмову в порушенні справи про банкрутство, справа (заява) передається на розгляд (новий розгляд) до відповідного господарського суду в іншому складі суду.

Якщо ж скасовуються інші судові рішення, то справа передається на розгляд (новий розгляд) до відповідного господарського суду в іншому складі суду лише у відповідній частині (наприклад, у частині розгляду грошових вимог кредитора, розгляду заяви про визнання правочину недійсним тощо). Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній частині іншим складом суду, дані матеріали приєднуються до основної справи для подальшого розгляду.

Зазначене не стосується ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується (ухвали про передачу справи за підсудністю, про повернення або відмову в прийнятті заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, про зупинення провадження у справі, про залишення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду тощо), оскільки у разі їх скасування справа може бути передана на розгляд судді, яким винесено відповідну ухвалу.

 

11. У випадках настання тимчасової непрацездатності судді та настання інших обставин, передбачених п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25, нерозглянуті судові справи такого судді підлягають повторному автоматизованому розподілу на наступний день після спливу процесуального строку, передбаченого ст. 69 ГПК України.

У випадку повторного автоматичного розподілу справ, розгляд яких здійснювався колегіально, вказані справи розподіляються між суддями на загальних підставах відповідно до встановленої спеціалізації для одноособового розгляду.

 

12. Не розподіляються щодо судді, який приймав рішення (ухвалу, постанову) у справі, заяви про роз'яснення судового рішення; заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, які передбачені статтями 117, 121 Господарського процесуального кодексу України, що надійшли за десять календарних днів, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.

 

13. У випадках коли суддя, який приймав рішення у справі, відсутній на роботі у зв'язку з його тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням тощо, судові справи для видачі наказів на виконання судових рішень (постанов, ухвал) згідно розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обовʹязки) в порядку черговості передаються суддям відповідно до визначеної спеціалізації та черговості.

 

14. Визначити наступний перелік документів, необхідних для здійснення розподілу справ в господарському суді Вінницької області:

- «Розпорядження про колегіальний розгляд справи»;

- «Розпорядження (зміна судді по справі)»;

- «Технічний документ (статвідділ)»;

 

15. Відповідно до п. 2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 117, 119 - 121, 121-2 Господарського процесуального кодексу України;

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

заяви про відновлення втраченого судового провадження;

заяви про забезпечення позову, доказів.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, вказаних вище, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу, якщо відсутність головуючого судді (судді-доповідача) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

 

                     Голова  зборів                                                   Баранов М.М.

 

                              Секретар зборів                                                Маслій І.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

господарського суду Вінницької

області від 30.06.2015 року

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПО КАТЕГОРІЯМ СПРАВ

 

Категорії спору

ПІБ суддів

1. Майнові

 

·        інноваційна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С. Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        інший майновий спір

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С. Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        відшкодування шкоди

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Колбасов Ф.Ф. Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        виконання державних контрактів

Баранов М.М., Матвійчук В.В.,   Кожухар М.С., Грабик В.В.,   Маслій І.В.    

·        виконання договору комісії

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С. Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        виконання договору контрактації

Баранов М.М., Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.   Маслій І.В.   

·        виконання договору кредитування

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Колбасов Ф.Ф.,Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        грошовий і валютний обіг, у тому числі:

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Колбасов Ф.Ф., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        договір підряду

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С.,Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        договори перевезення, у тому числі при:

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        застосування антимонопольного законодавства

Баранов М.М., Матвійчук В.В., Кожухар М.С.,   Грабик В.В.,   Маслій І.В.    

·        застосування законодавства про приватизацію 

Баранов М.М., Матвійчук В.В., Кожухар М.С.,   Грабик В.В.,   Маслій І.В.   

·        застосування податкового законодавства

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.     

·        збори

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.

·        зовнішньоекономічна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        лізингові правовідносини

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        міжнародні перевезення

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        митні платежі, у тому числі:

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.    

·        обіг цінних паперів

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.   

·        орендні правовідносини

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С., Колбасов Ф.Ф.    Маслій І.В.

·        охорона навколишнього природного середовища

Матвійчук В.В., Кожухар М.С.,   Грабик В.В.,  Білоус В.В.   Маслій І.В.

·        пільги для іноземних інвесторів

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        повернення грошових коштів органами,

 що здійснюють контрольні функції

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С., Маслій І.В.

·        право власності на землю у тому числі:

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.    

·        розрахунки за продукцію, товари, послуги :

 

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Кожухар М.С.,   Нешик О.С., Матвійчук В.В., Грабик В.В., Колбасов Ф.Ф.   Маслій І.В., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.  

-         за спожиті енергоносії;

 

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Кожухар М.С.,   Нешик О.С., Матвійчук В.В., Грабик В.В., Колбасов Ф.Ф., Маслій І.В., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.  

                -      інші розрахунки за продукцію

Баранов М.М., Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Кожухар М.С., Нешик О.С., Матвійчук В.В., Грабик В.В., Колбасов Ф.Ф. Маслій І.В., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.  

·        сумісна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

2. Інтелектуальна власність

 Тісецький С.С., Стефанів Т.В., Лабунська Т.І.

3. Інші позадоговірні немайнові спори

 

·        інший позадоговірний немайновий спір

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Колбасов Ф.Ф., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        визнання засновницьких (установчих) документів недійсними

Баранов М.М., Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.   

·        визнання права власності

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Колбасов Ф.Ф., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        оскарження рішень про арешт активів платника податків

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.

·        продовження строку арешту активів платника податків

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.

·        скасування державної реєстрації:

-         інший спір про скасування державної реєстрації

-         за позовами органів ДПС

 

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.

·        спір, пов'язаний з реалізацією корпоративних прав

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,   Маслій І.В.

·        спонукання виконати певні дії,

що не випливають з договірних зобов'язань

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Колбасов Ф.Ф., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

4. Договірні, переддоговірні немайнові, спори:

 

·        інший

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        договір кредитування

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С.,. Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        договір підряду

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        землекористування

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.    

·        зовнішньоекономічна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        купівля – продаж:

          інший спір про купівля – продаж

 

Баранов М.М., Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

          у т.ч. об´єкту приватизації

 

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        лізингові зобов'язання

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        обіг цінних паперів:

            інший спір про обіг цінних паперів векселів

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,  Маслій І.В.,

·        орендні правовідносини:

  інший спір про орендні правовідносини

  оренда земельної ділянки

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,  Маслій І.В.   

·        сумісна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

·        цілісні майнові комплекси

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А.,   Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

5. Справи про банкрутство

 Тісецький С.С., Стефанів Т.В., Лабунська Т.І.,

6. Спір про визнання акта недійсним.

Документ, що оспорюється, видано:

 

 

·        інше (підприємством, установою, організацією

(незалежно від організаційно правової форми

діяльності та форми власності на майно)

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.    

·        іншим державним органом

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,  Кожухар М.С.,    Маслій І.В.   

·        Антимонопольним комітетом або його територіальним органом

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В., Кожухар М.С.,   Маслій І.В.      

·        Головним КРУ або його територіальним органом

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,   Маслій І.В.   

·        Держ. податковою адміністрацією або її територіальним органом

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,    Маслій І.В.  

·        Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку

або її територіальним відділенням

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,   Маслій І.В.    

·        Держмитслужбою або її органом

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,    Маслій І.В.  

·        Кабінетом Міністрів України

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,    Маслій І.В.  

·        Національним банком або його територіальним управлінням

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,     Маслій І.В.

·        Пенсійним Фондом або його територіальним відділенням

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,   Маслій І.В.   

·        Фондом Держмайна України або його регіональним відділенням

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,    Маслій І.В.  

·        органом місцевого самоврядування

Матвійчук В.В.,   Грабик В.В.,   Кожухар М.С.,   Маслій І.В.    

7. Майнові справи, пов´язані з банкрутством

 Тісецький С.С., Стефанів Т.В., Лабунська Т.І.,