flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Протокол зборів суддів Господарського суду Вінницької області від 01.02.2018 (ІЗ ЗМІНАМИ від 10.07.2020)

ВИТЯГ

 

П Р О Т О К О Л

зборів суддів Господарського суду Вінницької області

 

 

01 лютого 2018 р.                                                                                                    м. Вінниця    

 

     

Присутні: Голова суду Колбасов Ф.Ф., заступник голови суду Тісецький С.С, судді: Банасько О.О., Лабунська Т.І.,  Маслій І.В., Міліціанов Р.В., Яремчук Ю.О.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Затвердження змін до Порядку автоматизованого розподілу справ у Господарському суді Вінницької області (інформує керівник апарату господарського суду Вінницької області Миколюк М.Г.).

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Внести зміни до п.п.2-16 Порядку автоматизованого розподілу справ в Господарському суді Вінницької області, викласти п.п.2-16 Порядку автоматизованого розподілу справ в Господарському суді Вінницької області у наступній редакції:

 

 1. У випадках неможливості автоматизованою системою документообігу суду визначити необхідну кількість суддів з числа суддів, які спеціалізуються на розгляді певної категорії спорів, у якій подано судову справу (автоматизованою системою сформовано Протокол про неможливість автоматизованого розподілу справи), повторний автоматизований розподіл такої справи для визначення членів колегії здійснюється з числа всіх суддів Господарського суду Вінницької області (без врахування спеціалізації) з урахуванням підпункту 2.3.3 та у порядку визначеному підпункту 2.3.23 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами.
 2. У випадку повторного надходження до суду судової справи (або будь-якого іншого матеріалу, який потребує процесуального вирішення), яка/який раніше були направлена/і за підсудністю, було відмовлено в прийнятті або повернуто без розгляду тощо, такі судові справи (або будь-який інший матеріал, який потребує процесуального вирішення) розподіляються тому ж судді (складу суду), якому вони були розподілені першого разу, з дотриманням правил автоматизованого розподілу з урахуванням п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, навіть, якщо мало місце повернення цієї ж повторно поданої судової справи (або будь-якого іншого документу, який потребує процесуального вирішення) іншим суддею (суддями) в період відсутності судді, який вперше повернув судову справу.

За виключенням повернення матеріалів справи одним складом суду після залишення судової справи без руху іншим складом суду . У цьому випадку при повторному надходження такої судової справи остання розподіляється судді, який залишив судову справу без руху

 

У випадку повторного надходження до суду судових справ (або будь-якого іншого матеріалу, який потребує процесуального вирішення), які раніше були повернуті (два і більше разів) різними суддями у зв’язку із настанням випадків, передбачених п. 2.3.3 Положення, такі судові справи розподіляються по черговості тому судді (суддям), якому вони були розподілені першого разу, а за його відсутності – наступному судді, якому було розподілено вперше судову справу і який перебуває на роботі.

У разі якщо заяви, скарги, судові справи (будь-які інші матеріали, які потребують процесуального вирішення), які за правилами автоматизованого розподілу повинні бути передані раніше визначеному складу суду, але через обставини вказані в п.2.3.3 Положення про документообіг суду (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) не були передані на розгляд раніше визначеному складу суду (було здійснено їх повторний автоматизований розподіл) та були повернуті, в їх прийнятті було відмовлено тощо, при їх повторному надходженні до суду розподіляється тому судді, який виносив остаточний процесуальний документ при розгляді судової справи з урахуванням п. 2.3.3 Положення про документообіг суду.

 1. Визначити коефіцієнт навантаження адміністративної посади голови Господарського суду Вінницької області на рівні 0,4.

Визначити коефіцієнт навантаження адміністративної посади заступника голови Господарського суду Вінницької області на рівні 0,4.

У разі необхідності збори суддів визначають за заявою судді, який обіймає відповідну адмінпосаду, інший коефіцієнт, але не менше 0,4.

 1. Визначити коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи наступним чином:

Головуючий (одноособово) – 1

Головуючий (колегіально) – 1

Суддя - член колегії – 0,3

У випадку колегіального розгляду справи головуючим  колегії  є головуючий суддя, визначений автоматизованою системою при повторному автоматизованому розподілі.

 1. Не розподіляються щодо конкретного судді  судові справи, що надійшли за чотирнадцять днів, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти  календарних днів (за виключенням заяв кредиторів у справах про банкрутство, розподілення яких не здійснюється за три робочі дні до відпустки судді, що спеціалізується на розгляді справ про банкрутство та в провадженні якого перебуває справа у якій подано заяву кредитора та якщо відпустка становить не менше чотирнадцяти календарних днів).

З метою недопущення порушення строків передбачених ГПК України, у разі надходження до суду заяви про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами (в порядку ст. 32 ГПК України такі заяви передаються на розгляд раніше визначеному складу суду) та якщо різниця між датою надходження (реєстрації) заяви до суду та датою виходу судді з відпустки (відрядження тощо), якому вона передається на розгляд становить більше 30 днів - такі заяви передаються на повторний автоматизований розподіл за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його обов’язки).

Якщо під час перебування судді у відпустці, на лікарняному, у відрядженні тощо надійдуть матеріали подані на виконання ухвали про залишення без руху або спливе строк на її виконання, а період до закінчення відпустки, лікарняного, відрядження тощо судді є більшим ніж процесуальний строк для винесення відповідного процесуального документу у справі – за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його повноваження) здійснювати автоматизований розподіл такої справи для визначення іншого судді для винесення відповідного процесуального документу. Після винесення іншим суддею відповідного процесуального документу для продовження розгляду справи, такі судові справи передавати за розпорядженням керівника апарату суду попередньому складу суду визначеному при надходженні такої судової справи, у разі якщо це не призведе до порушення процесуальних строків з розгляду  відповідних матеріалів. Якщо під час перебування судді у відпустці, на лікарняному, у відрядженні тощо надійде інформація від органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи, витребувана судом на підставі ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, а період до закінчення відпустки, лікарняного, відрядження тощо судді є більшим ніж процесуальний строк для винесення відповідного процесуального документу у справі – за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його повноваження) здійснювати автоматизований розподіл такої справи для визначення іншого судді для винесення відповідного процесуального документу. Після винесення іншим суддею відповідного процесуального документу для продовження розгляду справи, такі судові справи передавати за розпорядженням керівника апарату суду попередньому складу суду визначеному при надходженні такої судової справи. (внесено зміни протоколом ЗС від 09.07.2020).

 1. У випадку надходження до суду судових справ, у яких позивачами або відповідачами є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, стосовно яких порушено та розглядаються справи про банкрутство, і предметом позову у яких є вимоги, зазначені у ст. 20 ГПК України та інші вимоги, такі заяви, розподіляються тому ж судді (суддям), який (які) розглядають справу про банкрутство з дотриманням правил юрисдикції та підсудності спорів.

За наявності випадків, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, вказані вище судові справи, які пов’язані із справою про банкрутство, розподіляються між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство на загальних підставах.

Після закінчення дії обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, судові справи, які пов’язані із справою про банкрутство, на підставі заяви судді згідно розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) передаються судді, який розглядає справу про банкрутство.

 1. У випадку настання тимчасової непрацездатності судді після проведення автоматизованого розподілу судової справи (або будь-якого іншого матеріалу, який потребує процесуального вирішення) та не вирішення суддею питання про її (його) прийнятті, повернення, залишення без руху, відмову тощо, такі справи на підставі розпорядження керівника апарату суду (або особи, яка виконує його обов’язки) підлягають повторному автоматизованому розподілу в останній день процесуального строку передбаченого ГПК України для вирішення відповідної судової справи.
 2. Якщо суддя, який розглядає справу про банкрутство, не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справ у випадках настання обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, судові справи (заяви кредиторів), які подані в межах справи про банкрутство, розподіляються між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство на загальних підставах.

У випадках, коли розподілена іншому судді судова справа (заява кредитора), які подані в межах справи про банкрутство, не розглянуті по суті, а обставини, які зумовили відсутність на роботі судді, який розглядає справу про банкрутство, відпали і суддя перебуває на роботі, на підставі відповідної заяви судді такі нерозглянуті заяви кредиторів, інші заяви, скарги, які подані в межах справи про банкрутство, передаються за розпорядженням керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) судді, що розглядає справу про банкрутство.

 1. Судові справи про банкрутство, що надійшли з судів апеляційної та касаційної інстанцій після скасування ухвал у справах про банкрутство розподіляються та/або передаються для подальшого розгляду судді у відповідності до п. 2.3.43 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, з урахуванням інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 р. № 01-06/1862/2013 та інших роз’яснень Вищого господарського суду України. Зокрема:

- у разі скасування судових рішень, які опосередковують рух справи про банкрутство (ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, ухвали про введення процедури санації, ухвали про затвердження плану санації, постанови про визнання боржника банкрутом тощо), у тому числі ухвали про припинення провадження у справі, ухвали про відмову в порушенні справи про банкрутство, справа (заява) передається на розгляд (новий розгляд) до господарського суду в іншому складі суду.

- якщо ж скасовуються інші судові рішення, то справа передається на розгляд (новий розгляд) до господарського суду в іншому складі суду лише у відповідній частині (наприклад, у частині розгляду грошових вимог кредитора, розгляду заяви про визнання правочину недійсним тощо). Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній частині іншим складом суду, дані матеріали приєднуються до основної справи для подальшого розгляду.

Зазначене не стосується ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується (ухвали про передачу справи за підсудністю, про повернення або відмову в прийнятті заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, про зупинення провадження у справі, про залишення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду тощо), оскільки у разі їх скасування справа може бути передана на розгляд судді, яким винесено відповідну ухвалу.

 1. У випадках настання тимчасової непрацездатності судді та настання інших обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, нерозглянуті судові справи такого судді, на підставі розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки), підлягають повторному автоматизованому розподілу на наступний день після спливу процесуального строку передбаченого ГПК України та з дотриманням строків передбачених ч.9 ст. 32 ГПК України для вирішення відповідної судової справи.
 2. 12. У разі надходження до суду судової справ (будь-яких матеріалів, які потребують процесуального вирішення) зі скороченими строками розгляду (два, п’ять, десять днів), які передаються на розгляд раніше визначеному складу суду, та які надійшли за 10 календарних днів до початку відпустки тривалістю не менше 5-ти календарних днів, з метою уникнення порушення строків їх розгляду за розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його повноваження) передаються на повторний автоматизований розподіл.
 3. 13. У випадках коли суддя, який приймав рішення у справі або видавав судовий наказ за результатами розгляду заяви в наказному провадженні, відсутній на роботі у зв'язку з перебуванням на лікарняному, відпусткою, відрядженням тощо, такі судові справи для видачі наказів на виконання судових рішень або судових наказів в наказному провадженні згідно розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) передаються іншому судді в порядку черговості у день видачі останніх.
 4. 14. Визначити наступний перелік документів, необхідних для здійснення розподілу справ в Господарському суді Вінницької області:

- “Розпорядження (зміна судді по справі)”;

- “Технічний документ (статвідділ)”;

 1. У разі надходження до суду матеріалів, вказаних у п. 2.3 .44 Положення про автоматизовану систему документообігу, які передаються на розгляд раніше визначеного складу суду та у випадку відсутності такого судді (перебування у відпустці, відрядженні, на лікарняному тощо), яка триває понад чотири календарні дні, з моменту надходження таких матеріалів, такі матеріали передавати повторний автоматизований розподіл.

У випадку, коли розподілена іншому судді судова справа в порядку ч.1 п.15 на момент виходу головуючого судді, який здійснював провадження у такій справі буде не розглянута, такі судові справи (матеріали) передавати на повторний автоматизований розподіл в порядку визначеному ч.2 п.16 даного Порядку. (внесено зміни протоколом ЗС від 12.02.2018)

 1. У разі неможливості здійснення автоматизованого розподілу судової справи між суддями, які спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів (одночасне перебування всіх суддів певної спеціалізації на лікарняному, у відрядженні, у відпустці тощо) та формуванні автоматизованою системою Протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями, в зв’язку з тим, що не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи, в той же день здійснювати автоматизований розподіл такої справи з числа всіх суддів Господарського суду Вінницької області без застосування спеціалізації з урахуванням підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами.

У випадках, коли розподілена іншому судді судова справа, не розглянута по суті, а обставини, які зумовили відсутність на роботі суддів, які спеціалізуються на розгляді даної категорії справ або неможливість її розподілу між суддями, які   спеціалізуються   на   розгляді      такої категорії справ, що було підставою для проведення автоматизованого розподілу без врахування спеціалізації, відпали, такі нерозглянуті судові справи, на підставі відповідної заяви судді, передаються за розпорядженням керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) на повторний автоматизований розподіл з врахуванням спеціалізації суддів, які розглядають дану категорію справи.

16.1. У разі, якщо   автоматизований розподіл судових справ (окрім   справ   та   матеріалів  про банкрутство),  здійснюється лише одному судді, який спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів (одночасне перебування всіх суддів певної спеціалізації на лікарняному, у відрядженні, у відпустці тощо), в той же день здійснювати автоматизований розподіл таких справ з числа всіх суддів Господарського суду Вінницької області без застосування спеціалізації.

У випадках, коли розподілені іншому судді судові справи, не розглянуті по суті, а обставини, які зумовили відсутність на роботі суддів, які спеціалізуються на розгляді даної категорії справ або неможливість їх розподілу між суддями, які  спеціалізуються  на  розгляді    такої категорії справ, що було підставою для проведення автоматизованого розподілу без врахування спеціалізації, відпали, такі нерозглянуті судові справи, на підставі відповідної заяви судді, передаються за розпорядженням керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) на повторний автоматизований розподіл з врахуванням спеціалізації суддів, які розглядають дану категорію справи. (внесено зміни протоколом ЗС від 23.07.2018)

 1. У разі надходження до суду заяв учасників судового процесу про здійснення судового засідання в режимі відеоконференції, клопотання (заяви) експертів (експертних установ):

-  про витребування додаткових документів необхідних для проведення призначеної у справі експертизи ;

- про забезпечення присутності представників сторін під час проведення натурального обстеження об’єкта дослідження;

- про погодження більш тривалих строків проведення експертизи;

- про здійснення оплати вартості призначеної у справі експертизи та в інших випадках,

які надійшли під час перебування головуючого судді у відпустці, відрядженні, на  лікарняному, передавати такі заяви та клопотання на повторний автоматизований розподіл, якщо їх не розгляд може призвести до порушення термінів проведення експертизи чи  порушення інших процесуальних строків.

Після завершення розгляду таких матеріалів вони передаються судді в провадженні якого перебуває справа.

 1. Заяви про скасування судового наказу передавати на розгляд раніше визначеному складу суду.  (внесено зміни протоколом ЗС від 01.03.2018).
 2. У разі надходження заяви про відвід судді під час неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо), автоматизований розподіл заяви про відвід не здійснюється.

Така заява долучається до справи і вирішується суддею після його виходу на роботу. (внесено зміни протоколом ЗС від 10.07.2020).                        

Голова зборів                                              Колбасов Ф.Ф.

Секретар зборів                                          Міліціанов Р.В.