flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРОТОКОЛ зборів суддів господарського суду Вінницької області від 05.09.2016

ВИТЯГ

 

П Р О Т О К О Л

зборів суддів Господарського суду Вінницької області

 

05 вересня 2016 року                                                                                                               м. Вінниця

 

Присутні: судді: Баранов М.М., Банасько О.О.,  Білоус В.В., Говор Н.Д., Грабик В.В., Кожухар М.С., Лабунська Т.І.,  Матвійчук В.В.,  Маслій І.В., Мельник П.А.,Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

Запрошені: керівник апарату суду Миколюк М.Г.

 

Секретар: суддя Матвійчук В.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення подання щодо відзначення почесними грамотами та подяками працівників апарату суду з нагоди Дня юриста.

2. Про розгляд заяви судді Білоуса В.В. № 902/529/13/1405/16 від 28.07.2016 р. щодо внесення змін до Порядку автоматизованого розподілу судових справ в Господарському суді Вінницької області, затвердженого зборами суддів 01.06.2016 р.

Керуючись ст.ст.126 Закону України “Про судоустрій і  статус суддів”, збори суддів -

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Внести зміни до Порядку автоматизованого розподілу справ в Господарському суді Вінницької області наступного змісту: «З метою недопущення порушення строків передбачених ГПК України, у разі надходження до суду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами (позовної заяви про стягнення заборгованості за опротестованими векселями тощо) такі заяви (справи) передаються на повторний автоматизований розподіл за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його обов’язки) у випадку якщо різниця між датою надходження (реєстрації) заяви (справи) до суду та датою виходу судді з відпустки (відрядження тощо), якому вона була передана за результатами автоматизованого розподілу становить 1 місяць або більше», а також внести зміни до п. 11 Порядку, зазначивши наступне: «….на наступний день після спливу процесуального строку».

 

Затвердити з 05.09.2016 р. Порядок автоматизованого розподілу справ в Господарському суді Вінницької області в новій редакції, а саме:

 

1. Визначити спеціалізацію суддів із розгляду конкретних категорій справ (додаток 1).

2. У випадку необхідності розгляду справи колегією суддів, після проведення автоматизованого розподілу судової справи, з метою збільшення складу суду, за заявою судді в провадженні якого перебуває справа, здійснюється повторний автоматизований розподіл даної судової справи між суддями із числа всіх суддів Господарського суду Вінницької області, які спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами.

У випадках неможливості автоматизованою системою документообігу суду визначити необхідну кількість суддів з числа суддів, які спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів, повторний автоматизований розподіл даної справи здійснюється з числа всіх суддів Господарського суду Вінницької області з урахуванням підпункту 2.3.3 та у порядку визначеному підпункту 2.3.23 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, з метою визначення суддів, яких не вистачає для створення (заміни) колегії.

3. У випадку повторного надходження до суду судової справи, яка раніше були направлена за підсудністю до іншого суду  – ст. 17 ГПК, відмовлено у прийнятті – ст. 62 ГПК, повернута без розгляду – ст. 63 ГПК (якщо той самий предмет і підстави позову), повернуто заяву без розгляду - ст. 113 ГПК України, такі судові справи розподіляються тому ж судді (суддям), якому вони були розподілені першого разу, з дотриманням правил автоматизованого розподілу та рішення цих зборів суддів, крім випадків, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, навіть, якщо мало місце повернення цієї ж повторно поданої позовної заяви (заяви) іншим суддею (суддями) в період відсутності судді, який вперше повернув судову справу.

У випадку повторного надходження до суду судових справ, які раніше були повернуті (два і більше разів) різними суддями у зв’язку із настанням випадків, передбачених п. 2.3.3 Положення, такі судові справи розподіляються по черговості тому судді (суддям), якому вони були розподілені першого разу, а за його відсутності – наступному судді, якому було розподілено вперше судову справу і який перебуває на роботі.

4. Зменшити на 60 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів навантаження щодо розгляду справ суддею Барановим Миколою Миколайовичем в зв’язку з виконанням ним адміністративних  повноважень голови Господарського суду Вінницької області.

Визначити коефіцієнт адміністративної посади голови Господарського суду Вінницької області Баранова Миколи Миколайовича  на рівні 0,4.

Зменшити на 60 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів навантаження щодо розгляду справ суддею Колбасовим Федором Федоровичем в зв’язку з виконанням ним адміністративних  повноважень заступника голови Господарського суду Вінницької області.

 Визначити коефіцієнт адміністративної посади заступника голови Господарського суду Вінницької області Колбасова Федора Федоровича  на рівні 0,4.

5. Визначити коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи наступним чином:

Головуючий (одноособово) – 1

Головуючий (колегіально) – 1

Суддя - член колегії – 0,3

У випадку колегіального розгляду справи головуючим  колегії  є головуючий суддя, визначений автоматизованою системою при повторному автоматизованому розподілі.

6. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за один робочий день, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти   календарних днів, а також не розподіляються судді, який йде у щорічну відпустку тривалістю не менше чотирнадцяти календарних днів, судові справи протягом 11 календарних днів (виходячи із розрахунку 30 днів у місяці), відлік яких починається за 30 календарних днів до початку відпустки, а закінчується за 19 календарних днів до початку відпустки (за виключенням заяв кредиторів у справах про банкрутство, розподілення яких не здійснюється за три робочі дні до відпустки судді, що спеціалізується на розгляді справ про банкрутство та в провадженні якого перебуває справа у якій подано заяву кредитора та якщо відпустка становить не менше чотирнадцяти календарних днів).

При цьому загальна кількість днів протягом яких не розподіляються судові справи повинна становити 14 календарних днів. 

З метою недопущення порушення строків передбачених ГПК України, у разі надходження до суду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами (позовної заяви про стягнення заборгованості за опротестованими векселями тощо) такі заяви (справи) передаються на повторний автоматизований розподіл за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його обов’язки) у випадку якщо різниця між датою надходження (реєстрації) заяви (справи) до суду та датою виходу судді з відпустки (відрядження тощо), якому вона була передана за результатами автоматизованого розподілу становить 1 місяць або більше.

7. У випадку надходження до суду судових справ, у яких позивачами або відповідачами є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, стосовно яких порушено та розглядаються справи про банкрутство, і предметом позову у яких є вимоги, зазначені у ст. 12 ГПК України, такі заяви, розподіляються тому ж судді (суддям), який (які) розглядають справу про банкрутство.

За наявності випадків, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, вказані вище судові справи, які пов’язані із справою про банкрутство, розподіляються між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство на загальних підставах.

Після закінчення дії обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, судові справи, які пов’язані із справою про банкрутство, на підставі заяви судді згідно розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) передаються судді, який розглядає справу про банкрутство.

У випадку надходження до суду позовних заяв (заяв) про вирішення спорів, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна боржника, відносно якого порушена права про банкрутство, такі заяви, у відповідності до листа Вищого господарського суду України № 07-01-11/146/404/16 від 02.03.2016 р., реєструються в автоматизованій системі документообігу суду, як заяви з вимогами до боржника в межах справи про банкрутство та передаються на розгляд судді, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

8. Після проведеного автоматизованого розподілу судових справ, у випадку настання тимчасової непрацездатності судді та настання інших обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, такі судові справи на підставі розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) підлягають повторному автоматизованому розподілу в останній день процесуального строку, передбаченого ГПК України (ст.ст. 17, 62, 63, 64, 113 ГПК України), якщо суддею не вирішено питання про прийняття до провадження чи повернення таких судових справ.

9. Якщо суддя, який розглядає справу про банкрутство, не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справ у випадках настання обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, судові справи (заяви кредиторів), які подані в межах справи про банкрутство, розподіляються між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство на загальних підставах.

У випадках, коли розподілена іншому судді судова справа (заява кредитора), які подані в межах справи про банкрутство, не розглянуті по суті, а обставини, які зумовили відсутність на роботі судді, який розглядає справу про банкрутство, відпали і суддя перебуває на роботі, на підставі відповідної заяви судді такі нерозглянуті заяви кредиторів, інші заяви, скарги, які подані в межах справи про банкрутство, передаються за розпорядженням керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) судді, що розглядає справу про банкрутство.

10. Судові справи про банкрутство, що надійшли з судів апеляційної та касаційної інстанцій після скасування ухвал у справах про банкрутство розподіляються та/або передаються для подальшого розгляду судді у відповідності до п. 2.3.43 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, з урахуванням інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 р. № 01-06/1862/2013 та інших роз’яснень Вищого господарського суду України. Зокрема:

- у разі скасування судових рішень, які опосередковують рух справи про банкрутство (ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, ухвали про введення процедури санації, ухвали про затвердження плану санації, постанови про визнання боржника банкрутом тощо), у тому числі ухвали про припинення провадження у справі, ухвали про відмову в порушенні справи про банкрутство, справа (заява) передається на розгляд (новий розгляд) до господарського суду в іншому складі суду.

- якщо ж скасовуються інші судові рішення, то справа передається на розгляд (новий розгляд) до господарського суду в іншому складі суду лише у відповідній частині (наприклад, у частині розгляду грошових вимог кредитора, розгляду заяви про визнання правочину недійсним тощо). Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній частині іншим складом суду, дані матеріали приєднуються до основної справи для подальшого розгляду.

Зазначене не стосується ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується (ухвали про передачу справи за підсудністю, про повернення або відмову в прийнятті заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, про зупинення провадження у справі, про залишення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду тощо), оскільки у разі їх скасування справа може бути передана на розгляд судді, яким винесено відповідну ухвалу.

11. У випадках настання тимчасової непрацездатності судді та настання інших обставин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами, нерозглянуті судові справи такого судді, на підставі розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки), підлягають повторному автоматизованому розподілу на наступний день після спливу процесуального строку передбаченого ГПК України.

У випадку повторного автоматизовоного розподілу справ, розгляд яких здійснювався колегіально, вказані справи розподіляються між суддями на загальних підставах відповідно до встановленої спеціалізації для одноособового розгляду.

12. Не розподіляються щодо судді, який приймав рішення (ухвалу, постанову) у справі, заяви про роз'яснення судового рішення; заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, які передбачені статтями 117, 121 Господарського процесуального кодексу України, що надійшли не менше як за десять календарних днів, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.

13. У випадках коли суддя, який приймав рішення у справі, відсутній на роботі у зв'язку з його тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням тощо, судові справи для видачі наказів на виконання судових рішень (постанов, ухвал) згідно розпорядження керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) в порядку черговості передаються суддям відповідно до визначеної спеціалізації та черговості.

14. Визначити наступний перелік документів, необхідних для здійснення розподілу справ в Господарському суді Вінницької області:

- «Розпорядження (зміна судді по справі)»;

- «Технічний документ (статвідділ)»;

15. Відповідно до п. 2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

- судові справи (заяви, клопотання), що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи (заяви, клопотання), за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 117, 119 - 121, 121-2 Господарського процесуального кодексу України;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді  (перебування у відпустці, відрядженні, на лікарняному тощо) у випадках, вказаних вище, та якщо така відсутність триває понад два календарні дні, такі судові справи та матеріали підлягають повторному автоматизованому розподілу між суддями, які спеціалізуються на розгляді категорії спору у якій подані матеріали.

16. У разі неможливості здійснення автоматизованого розподілу судової справи  між суддями, які спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів (одночасне перебування всіх суддів певної спеціалізації на лікарняному, у відрядженні, у відпустці тощо) та формуванні автоматизованою системою Протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями, в зв’язку з тим, що не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи, в той же день здійснювати автоматизований розподіл такої справи з числа всіх суддів Господарського суду Вінницької області без застосування спеціалізації з урахуванням підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 у редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 зі змінами.

У випадках, коли розподілена іншому судді судова справа про банкрутство, не розглянута по суті, а обставини, які зумовили відсутність на роботі суддів, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство або неможливість її розподілу між суддями, які спеціалізуються на розгляді справ такої категорії, що було підставою для проведення автоматизованого розподілу такої справи без врахування спеціалізації, відпали, такі нерозглянуті судові справи, на підставі відповідної заяви судді, передаються за розпорядженням керівника апарату суду (чи особи, яка виконує його обов’язки) на повторний автоматизований розподіл з врахуванням спеціалізації суддів, які розглядають справи про банкрутство

17. У разі надходження до суду заяв учасників судового процесу про здійснення судового засідання в режимі відеоконференції, клопотання (заяви) експертів (експертних установ):

-  про витребування додаткових документів необхідних для проведення призначеної у справі експертизи ;

- про забезпечення присутності представників сторін під час проведення натурального обстеження об’єкта дослідження;

- про погодження більш тривалих строків проведення експертизи;

- про здійснення оплати вартості призначеної у справі експертизи та в інших випадках,

які надійшли під час перебування головуючого судді у відпустці, відрядженні, на  лікарняному, передавати такі заяви та клопотання на повторний автоматизований розподіл, якщо їх не розгляд може призвести до порушення термінів проведення експертизи чи  порушення інших процесуальних строків.

Після завершення розгляду таких додаткових матеріалів (КДМ) вони передаються судді в провадженні якого перебуває справа.

Додаток 1 до

протоколу зборів суддів від 05.09.2016 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Господарського суду

Вінницької області від 05.09.2016 р.

 

Спеціалізація суддів Господарського суду Вінницької області по категоріям справ .

І. Майнові спори.

 

1. Справи пов’язані з банкрутом.(створено для нашого суду)

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

2. Виконання договору комісії.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

3. Виконання договору кредитування:

- у т. ч з іноземним кредитом під державні гарантії;

- інший спір про виконання договору кредитування.

Колбасов Ф.Ф.,Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

4. Відшкодування шкоди:

- моральної.

- інший спір про відшкодування шкоди.

Колбасов Ф.Ф.Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

5. Договір перевезення, у тому числі:

- пошкодження, втрат, псування вантажу:

- водного

- залізничного

- повітряного тощо (різні види написано).

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 

6. Договір підряду.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

7. Застосування антимонопольного законодавства.

Баранов М.М., Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

8. Застосування законодавства про приватизацію.

Баранов М.М., Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

9.Зовінішньоекономічна діяльність:

Колбасов Ф.Ф., Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

- в т.ч. ліцензування

- інша зовнішньоекономічна діяльність

 

10.Лізингові правовідносини.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

11.Міжнародні перевезення.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

12. Орендні правовідносини.

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

13. Охорона навколишнього природного середовища.

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

14.Право власності на землю, в т. ч:

- оплата а землю.

- пільги.

- інший спір про право власності на землю.

- іпотека і оренда землі.

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

15. Розрахунки за продукцію, товари, послуги:

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О., Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В., Колбасов Ф.Ф.

16. Сумісна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

17. Інноваційна діяльність.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

18. Інший майновий спір.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

ІІ. Інтелектуальна власність.

 

 1. Нет в СК: спори про право на об’єкти інтелектуальної власності.

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 1. Авторське право та суміжне право.

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 1. Комерційна концесія.

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 1. Товарні марки і розпорядження правами на них:

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

-         в т.ч. визнання недійсним свідоцтва

-         інший спір про товарні марки та розпорядження ними

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 1. Інші об’єкти промислової власності і розпорядження правами на них:

-         в т.ч. визнання недійсними правоохоронного.

-         інший спір про інші об’єкти промислової власності

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 

ІІІ. Інші позадоговірні немайнові спори.

 

 1. Справи пов’язані з банкрутом.

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 1. Визнання засновницьких (установчих) договорів недійсними.

Баранов М.М., Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

 1. Визнання права власності.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О., Колбасов Ф.Ф.

 1. Спонукання виконання певної дії, що не випливає з договірної

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О., Колбасов Ф.Ф.

 1. Спір пов'язаний з реалізацією корпоративних прав.

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

 1. Інший позадоговірний немайновий спір.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

      7. Спори пов’язані з землею

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

ІV. Договірні, переддоговірні немайнові спори:

 

 1. Справи пов’язані з банкрутом.

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

 1. Договори кредитування.

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 1. Договір підряду

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 1. Землекористування

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

 1. Зовнішньоекономічної діяльності

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 1. Купівлі-продажу:

 

-  в т.ч. об’єкту приватизації

 

- інший спір про купівлю-продаж

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

Баранов М.М., Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 1. Лізингові зобов’язання

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 1. Орендні правовідносини:

- оренда земельної ділянки

- інший спір про орендні правовідносини

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

 

 1. Сумісна діяльність

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

 1. Інші

Банасько О.О., Білоус В.В., Говор Н.Д., Мельник П.А., Нешик О.С., Тварковський А.А., Яремчук Ю.О.

V. Справи про банкрутство.

Тісецький С.С., Лабунська Т.І., Міліціанов Р.В.

VІ. Спір про визнання акту недійсним. Документ, що оспорюється органу влади:

 

1.      Антимонопольного комітету та його територіальних органів:

- антимонопольна діяльність

- питання конкуренції

- інші акти, що видано Антимонопольним комітетом та його територіальними органами

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

2.      Фонд Держмайна та його ТО

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

3.      Органами місцевого самоврядування

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

4.      Інші (підприємства, установи організації (незалежно від організації)

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

5.      Інші державні органи.

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

      6. Спори пов’язані з визнанням права власності

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

        7. Спори пов’язані з землею.

Матвійчук В.В., Кожухар М.С., Грабик В.В., Маслій І.В.

       

 

 

 

                     Голова  зборів                                                   М.М. Баранов

 

                   Секретар зборів                                                  В.В. Матвійчук